ซึมเศร้าจิตเฉา เพราะพ่ายนิวรณ์ 5

64-3d11

S64E11

Time index

[00:23] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[05:00] ซึมเศร้าจิตเฉา เพราะพ่ายนิวรณ์ 5

[06:36] ตัวการสำคัญของโรคซึมเศร้า และโรคเครียด

[24:22] กระบวนการทำงานของนิวรณ์ 5

[47:57] วิธีเอาชนะนิวรณ์ 5

โรคซึมเศร้าและโรคเครียด เป็นอาการทางจิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ โดยที่มีสาเหตุหลักมาจากนิวรณ์ 5 อันเป็นเงื่อนไขนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เราสามารถเอาชนะโรคเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญพละ 5 และอิทธิบาท 4

105
1
นาทีในการอ่าน