มรณสติ

มรณสติ

S64E12

Time index

[02:23] เข้าใจทำ | มรณสติ

[05:06] ความตายต้องเข้าใจไม่ใช่กลัว

[14:55] กลัวพลัดพรากจากของรัก เพราะความตาย

[17:45] กลัวความเจ็บปวดที่มาเนื่องกัน กับความตาย

[20:21] กลัวปรโลกที่ต้องไป เมื่อความตายมาถึง

[33:56] ตัวชี้วัดกุศลหรืออกุศล

[43:29] มาตรฐานความดี

สูงสุดของความทุกข์ คือ ตาย ถ้าเราเข้าใจทุกข์ไม่ถูก เราก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั่นเอง “ความตายไม่ใช่ความดับ ดับกับตายไม่เหมือนกัน จะดับตายจะหนีตายได้ ต้องเข้าใจต้องเข้าหาความตาย อย่ากลัวความตาย”

คนเราในเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องมีความตายเกิดขึ้นทุกคน ให้ได้ประโยชน์จากความตาย อย่าตายทิ้งเฉย ๆ มันเสียดายของ การเจริญมรณสติอย่างไรที่จะทำให้เราถึงความไม่ตาย คือ “อมตะ” ได้ 

90
1
นาทีในการอ่าน