แยกความคิด วางแม้จิต

แยกความคิด วางแม้จิต

S64E05

Time index

[01:47] ปฏิบัติภาวนา | อานาปานสติ

[11:33] เข้าใจทำ | สติแยกแยะความคิด ระลึกรู้อยู่กับลม ไม่ตามลม

[17:49] สังเกตอยู่กับลม ไม่ตามความคิด

[23:00] สติแยกแยะการปรุงแต่งของจิต ระงับลงจนเห็นจิต

[33:56] ธรรมชาติของจิต คือ ประภัสสร

[38:25] จิตประภัสสรกลับเศร้าหมอง เห็นความเป็นของไม่เที่ยงในจิต

[41:48] แค่ยึดหรือไม่ยึด ไม่รู้ดีรู้ชัว จิตถูกหลอกเพราะมีอวิชชา

[51:58] จิตเป็นอนัตตา

จิตไม่ได้จะแยกแยะได้ว่าชั่วหรือว่าดี มันแค่ยึดหรือไม่ยึด ความไม่รู้ของมัน คือ อวิชชา จะให้มันมีความรู้ รักษาให้ดี ๆ ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียร ถามจิตดูทำไมเป็นแบบนี้ ชีวิตเราคุยกับจิตคุยกับตัวเองมาตลอด ผ่านการปรุงแต่งของจิตเป็นความคิดนึกปรุงแต่งสั่งสมเข้าไปในจิต เป็นความยึดถือเป็นอาสวะสั่งสมเข้าไป จึงเป็นอุปนิสัยแบบนี้ลักษณะความคิดแบบนี้ มีการตอบสนองแบบนี้ ๆ 

จิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มันไม่ใช่ดี มันเป็นโทษ นี่คือ ปัญญาขั้นสูง เห็นความไม่เที่ยงโดยความเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นอนัตตา สิ่งอะไรที่มีโทษ เราจะเอาไว้หรือ ทิ้งมันเลย จิตไม่ใช่ของเรา ละทิ้งความยึดถือในจิต อย่าคิดว่ามันเป็นของเรา ทิ้งแล้วอยู่กับอะไร อยู่กับสติ เอาสติตั้งไว้

จิตไม่ใช่ของเรา มันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงได้ “สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่ใช่ว่าควรหรือที่เราจะเห็นว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา” เออควร! ควรแล้วทำยังไง ตั้งสติเอาไว้ ด้วยปัญญาขั้นสูง เห็นตามความเป็นจริงแล้ว ละความยึดถือในจิตของเราเสีย วางมันซะ!

ก่อนหน้า
97
1
นาทีในการอ่าน