กล้าทำดี

Published on
Mon, 11/29/2021 - 05:27

Time index

[01:07] ‘ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล’ | กรรมดีให้ผลเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา

[14:48] การควบคุมอารมณ์ 3 ขั้นตอน

[24:05] ‘ริชาร์ด อีเวลิน ไบรด์’ | มุ่งมั่นกล้าที่จะทำให้สำเร็จ

[39:39] กฎหมายห้ามบังคับลูกให้เรียนหนัก

[47:57] กาแล็กซี่กับความไม่เที่ยง

อย่าประมาทในวัยและชีวิต ว่าชีวิตเราจะอยู่ยั่งยืนถาวร ยังไม่ตายยังมีสุขภาพดีอยู่ ยังเรื่องการงานด้วย และอย่าประมาทในการทำความดี เพราะประมาทเท่ากับตาบอด เท่ากับตายแล้ว ชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาท หมายถึงมันไม่มีค่า

‘ทำความดี ทำไมบางทีไม่ได้ดี’ อย่าคิดแบบนั้น กรรมดียังไงให้ผลแน่นอน และให้เรามีความมุ่งมั่นมีความพยายาม ฝึกทักษะรักษาจิต แยกแยะความดีความชั่ว เอาธรรมะ ‘อินทรีย์ 5’ มาปรับใช้ในทุกเรื่อง เริ่มจากความกล้าความมั่นใจ คือ​ ศรัทธา ‘ถ้าเราทำความดี ความดีอยู่ตรงนั้นที่เราทำ’ จะสุขหรือจะทุกข์ มันก็ธรรมดา โลกนี้เป็นอย่างนี้ ความดีเราต้องตั้งมั่นไว้ อย่าลืมอย่าเผลอ ให้มีความมั่นใจในความดี ชีวิตเราจะไปได้

49
1
นาทีในการอ่าน