พลังในงานชีวิต

S64E39
Published on
Mon, 09/27/2021 - 04:04

Time index

[06:47] การงาน | ทุกอย่างเป็นงาน แม้แต่ไม่มีงาน

[10:46] 1) ต้องมีงาน คือ ธรรมเครื่องปรุงแต่ง เพื่อตั้งความเพียร

[22:19] 2) ศรัทธา - ปัญญา ป้องกันกับดักความอยาก

[38:03] 3) สมาธิ เพ่งเฉพาะการงานจะเห็นโอกาส

[47:58] อินทรีย์ 5 พละ 5

[50:53] สรุป

ทุกอย่างเป็นงาน เป็นสิ่งที่ต้องใส่ความเพียร ใส่พลังลงไป ‘งาน’ ในที่นี้หมายถึง ความเป็นอยู่ คนไม่มีความเพียร ชีวิตตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนไฟต้องมีเชื้อ มีเปลว มีความร้อน ถ้าไม่มีงาน ชีวิตเหมือนไม่มีค่า ถ้ามีคำว่าเบื่อ คำว่าเซ็ง นั่นคือ คุณหมดไฟแล้ว

ทำอย่างไร ฟังธรรมสิ จะมีความเห็นแจ้ง มีปัญญาเพิ่มขึ้น แล้วตั้งศรัทธาความมั่นใจเอาไว้ ทำจริงแน่วแน่จริงไปเลย บางทีแบ่งเวลาไม่ถูก แสดงว่าสมาธิมันหย่อน ทำให้ไม่มีปัญญา จึงไม่เห็นว่าจะพัฒนาตรงไหนได้บ้าง เพ่งจดจ่อให้ดี สมาธิเพิ่มขึ้น ควบคุมด้วยสติ ระลึกให้ถูกในความดี ปรับให้มีพลังให้ดีขึ้น ๆ ได้

68
1
นาทีในการอ่าน