สติอัตโนมัติ เริ่มต้นได้ที่ระเบียบวินัย

สติอัตโนมัติ เริ่มต้นได้ที่ระเบียบวินัย

S64E26
Published on
Mon, 06/28/2021 - 06:40

Time index

[01:54] Q: อิทธิปาฏิหาริย์ในทางคำสอนฯ

[11:52] Q: ใบ้หวย เปิดผับ/บาร์ เลี้ยงชีพ

[30:58] Q: เสาไฟกินนรี

[35:21] Q: หลักธัมม์เมื่อต้องเรียนออนไลน์

[53:15] Q: พ่อยิงลูกติดยาตาย

เริ่มด้วยระเบียบวินัย จัดตารางชีวิตประจำวัน จะเล่นกีฬา เรียนหนังสือ หรือทำงานให้เก่งมีประสิทธิภาพ ที่ถ้าจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย ‘สมาธิ’ จิตเป็นอารมณ์อันเดียว มันจะพ้นจาก disruption ของโลกทุกวันนี้ที่พยายามดึงความสนใจเราไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

สำรวมอินทรีย์ เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใด พยายามระลึกถึงลมหายใจ หรือพุทโธ ฝึกให้จิตของเราให้มีกำลัง จำกัดเวลาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ชัดเจน มีตารางมีระเบียบวินัย นั่นคือ สติ มาตรงนั้นเลยโดยอัตโนมัติ สะสมสอดแทรกนิสัยไปทีละอย่าง ๆ ให้เรามีสติสัมปชัญญะ สะสม ๆ ให้เรามีสมาธิ ไม่ยากทำได้

70
1
นาทีในการอ่าน