คิดบวกให้ถูกหลัก จากร้ายเป็นดี

คิดบวกให้ถูกหลัก จากร้ายเป็นดี

S64E13
Published on
Mon, 03/29/2021 - 04:43

Time index

[02:42] เห็นทางธรรม | มีสุขในภายใน (ใจ) จึงหยุดแสวงหาสุขภายนอก

[11:32] พุทธภาษิต | การเจริญเมตตาภาวนา

[14:40] ปรับฯ แก้สมการ | มองโลกในแง่ดี

[17:48] ข้อควรระวัง | ต้องไม่ใช่กามพยาบาทเบียดเบียน 

[23:24] ลักษณะฝันกลางวัน (Wishful thinking)

[24:16] หลักการที่ถูกต้อง และนึกคิดเป็นภาพ

[29:16] การฝึกจิตให้ตั้งมั่นในการงาน

[36:32] คิดเผื่อ เพราะความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้

[43:31] การแผ่เมตตา และพร 9 ประการ

เรียนรู้เทคนิคการ Visualization การนึกคิดเป็นภาพที่ถูก กับกิจการงานที่จะทำในแต่ละวัน เริ่มต้นวันใหม่ใน 4 ขั้นตอน ที่ปิดจ๊อบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณ จะทำให้เกิดความโชคดี โชคชะตาเข้าข้างได้เพราะแถมพร 9 ประการให้ด้วย

Positive Thinking จะโลกสวยหรือส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นเป็น Positive Intention อย่างไรที่ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่เผลอเพลินเป็นฝันกลางวัน แต่ด้วยจิตที่ประกอบด้วยสมาธิ ตั้งมั่นในการงาน ด้วยพลังของอำนาจจิต การงานนั้นจะสำเร็จขึ้นมาได้ หรือต่อให้สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน แต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วนั้น เราจะนิ่ง เย็น สงบ ได้

86
1
นาทีในการอ่าน