ผู้ประกอบการตาดี

ผู้ประกอบการตาดี

S64E07
Published on
Mon, 02/15/2021 - 04:56

Time index

[08:13] เห็นทางธรรม | มีปัญญามีธรรมะ

[26:54] ปรับตัวแปรแก้สมการ | สำเร็จการงานด้วยตาธรรม 

[28:23] 1) มีตาดี

[35:41] 2) จัดเจนธุรกิจ

[38:42] 3) ถึงพร้อมด้วยที่พักพิงที่อาศัย 

[44:13] เกร็ดความรู้ | เปรียบกับการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้

[45:25] บริหารรายจ่ายใน 4 หน้าที่

[52:58] ค้าขาย 5 ประเภทที่ไม่พึงกระทำ

[56:30] ยิ่งให้ ยิ่งได้

หลัก 3 อย่างที่ต้องมี ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าตลาดสด แม่ค้าตลาดนัด นักธุรกิจตลาดหุ้น หรือค้าออนไลน์ จะค้าขายให้ประสบความสำเร็จ ฝ่ากระแส Disruption ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และรวดเร็ว ที่ตอนนี้อะไร ๆ ก็ go online โดยช่วงแรกได้หยิบยกตัวอย่างนักธุรกิจที่เมื่อมีธรรมะ จึงมีปัญญา มีสมาธิจิตแจ่มใสเห็นลู่ทางสามารถปรับธุรกิจจนประสบความสำเร็จ 

ค้าขายดีธุรกิจดีแล้ว จะแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างไร จะขยายธุรกิจมีดาวรายหรือยังไม่รู้จะขายอะไรฟัง..เพื่อเพิ่มพูนปัญญา “ทำธุรกิจมันมีความเสี่ยงหมดนั่นแหละ อยู่ที่ว่าคุณมีตาไหม?”

ก่อนหน้า
70
1
นาทีในการอ่าน