เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

S64E02
Published on
Mon, 01/11/2021 - 05:29

Time index

[01:54] ลดดื่มเหล้า

[02:51] ศีล 7 และมงคลสูตร

[08:45] โทษของสุรา | เห็นแล้วจึงเกิดปัญญา

[22:26] อยู่กับโควิดอย่างผาสุก

[33:02] พระหยุดในวันพระ

[34:22] พระฉันกี่มื้อ

[38:51] เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

ห้ามความชั่วด้วยความดี ค่อย ๆ บอกค่อย ๆ สอน พูดดี ๆ เป็นคำฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกัน คำพูดที่ดี ๆ จึงจะเป็นสิ่งที่จะดี จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาป ไม่ใช่ไปทำบาปให้เขาเห็น ต้องทำความดีขึ้นมา พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นในการทำความดี ตรงนี้เป็นคีย์ที่สำคัญ 

ห้ามเขาจากความไม่ดี คุณเลยด่าลูก! คำด่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาป เราด่าเราพูดสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นบาป จะห้ามบาปด้วยความบาป มันจึงย้อนแย้งโดยสิ้นเชิง ยิ่งเป็นการตราบาป กลับทำความบาปให้เขาเห็น วิธีนี้ไม่เวิร์ค! พ่อแม่จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องคอยเอาใจใส่ มีจิตเมตตามีการดูแล ให้เวลามาก ๆ มันถึงจะดีไปได้ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป สิ่งยั่วยวนเปลี่ยนแปลงตาม เราต้องรู้จักป้องกันให้รัดกุมมากขึ้น องค์ความรู้ไม่เปลี่ยน เป็นอกุศลธรรมเดิม องค์ความรู้เดิมที่ดีอยู่แล้ว รักษาตรงนั้นให้ดี จุดไหนที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน จุดไหนที่ต้องรักษาก็ต้องรักษาเอาไว้ ต้องยืดหยุ่นทุกแง่มุมทุกอย่าง

62
1
นาทีในการอ่าน