เข้าใจคิด มิตรในบ้าน

เข้าใจคิด มิตรในบ้าน

S64E01
Published on
Mon, 01/04/2021 - 04:53

Time index

[04:49] เห็นทางธรรม |  ประโยชน์ของการฟังธรรม

[21:34] พุทธภาษิต | พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ยาก

[23:48] ปรับตัวแปรแก้สมการ | เข้าใจความคิด 

[38:29] ปฏิบัติตามมรรคถูกต้องเท่ากับรักษาศาสนา

[41:57] ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในบ้าน

[44:27] ไม่แก้ไขจะเป็น “ตราบาป”  

[45:17] “รู้สุขได้ต้องมีทุกข์” แก้ไขด้วยพรหมวิหาร 4

พี่น้องพ่อแม่ไม่ได้มีอยู่เรื่อย พ่อแม่คลอดลูกคนไหน นั่นพี่น้องเรา ก็พ่อแม่เดียวผู้ให้กำเนิด ไม่มีเงื่อนไขอื่น ถ้าเขาไม่ดีต้องรักษาความดีที่เขามีอยู่ อะไรดี ๆ แบ่งปันกัน ค่อยพูดค่อยบอก ถ้าไม่แก้ไข มันจะเป็น“ตราบาป” เป็นนิมิตเครื่องหมายของความไม่ดีโผล่มา ทำให้จิตของเราตกไปอยู่ห้วงของอกุศลได้ ฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องรักษาให้ดี คำขอโทษง่าย ๆ ไม่ยาก ช่องทางบางทีแทบไม่เห็นที่จะพูดทำความเข้าใจ แต่ขอให้ทำ ช่องมันมีอยู่ตลอด อยู่ที่ว่าจะเห็นไหม

“อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยาก มันจะดี” วางเฉยได้ในคำที่เขาด่ามา ด้วยเมตตาและอุเบกขา แก้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากขนาดไหน อย่าให้มีการผูกเวรกัน พัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ดี จิตใจที่ปลดล็อคคลายเงื่อนปมแล้ว จะไม่มีความหงุดหงิดจะมีความสบาย ช่องทางที่จะไปอบายก็ปิดลง ช่องทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานก็เปิดออก ทางดำเนินแบบนี้คือทางดำเนินที่ถูกต้อง เป็นทางโล่งทางโปร่งไม่ประกอบด้วยขวากหนามเป็นทางที่เกษมร่มเย็น จิตใจที่ดำเนินไปตามทางศีลสมาธิปัญญา อาจจะยากอาจจะมีทุกขเวทนาบ้าง อันนี้เป็นธรรมดา

74
1
นาทีในการอ่าน