ฆตบัณฑิตชาดก

ฆตบัณฑิตชาดก

S02E50

Time index

[02:31] ฆตบัณฑิตชาดก ว่าด้วยความดับความโศก

[15:51] อุปสาครได้เสียกับพระนางเทวคัพภาจนตั้งท้อง

[20:15] สลับธิดากับบุตรของนางทาสี ทั้งหมด 10 คน

[26:39] นายทาสีสารภาพความจริงเรื่องบุตรทั้ง 10

[50:42] กษัตริย์และบุตรทั้ง 10 สังหารกันเอง

[56:24] พระพุทธเจ้าทรงสรุปเรื่องให้ฟัง

นิทานพรรณาวันนี้มาในชาดกที่ชื่อว่า "ฆตบัณฑิตชาดก" เป็นเรื่องราวปรารภความที่ว่า...เมื่อลูกตาย แล้วเกิดความเสียใจ จะชำระกำจัดความเสียใจนั้นได้อย่างไร ? และจะทำใจอย่างไร ? ซึ่งถ้าเราได้ฟังเรื่องราวของชาดกนี้ จะพบได้เลยว่ามีแง่มุม มีข้อคิดอยู่หลายอย่างทีเดียว ที่พระพุทธองค์ต้องการสอนให้เราได้รู้วิธีว่าอะไรเป็นหนทางที่ว่าด้วย ความดับความโศก

นิทานพรรณนา
109
1
นาทีในการอ่าน