รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

S08E63

Time index

[00:24] ปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่

[11:40] ใต้ร่มโพธิบท ว่าด้วย  "ศีล 7 บริษัท 3"   

[14:31] การพิจารณาใคร่ครวญต้อง  "เอาใจเขามาใส่ใจเรา" 

[16:05] ศีลข้อ 1 - 4 ละเอียดขึ้นด้วยการลงมือทำ  

[28:46] ศีลข้อ 5 - 7 เกี่ยวข้องกับสัมมาวาจา  

[48:15] บริษัท 3

[49:47] คนทุกคนสามารถเป็นหัวหน้าอันประเสริฐได้

…เมื่อไม่ชอบสิ่งใด อย่าทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น…

ความเป็นปกติ 7 อย่าง คืออะไร ?
วาจาสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน ?
อะไรคือเหตุแห่งความสามัคคีหรือแตกแยก ?
หาคำตอบได้ที่ใต้ร่มโพธิบท ตอน รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

101
1
นาทีในการอ่าน