พัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่บุรุษอาชาไนย

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่บุรุษอาชาไนย

S08E61

Time index

[00:33] อนุสติ 10 สมาธิเพื่อเกิดปัญญา

[13:40] ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีของพระราชา 3 นัยยะ

[19:54] ม้าที่ควรฝึกของสารถี 4 ประเภท และม้าอาชาไนยตัวเจริญซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะ 4

[24:42] ม้าอาชาไนยที่ดี เปรียบเทียบกับภิกษุสมาธิดีซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรม 5 อย่าง

[28:07] ม้าอาชาไนยที่อดทนต่อความยั่วยวนใจทั้ง 6

[32:40] ม้าอาชาไนยที่เหมาะเป็นม้าต้น ม้าทรง ด้วยคุณสมบัติ 8 ประการ เปรียบเทียบกับม้าพยศ 8 จำพวก

[49:55] ม้าอาชาไนยที่ถูกฝึกอย่างต่อเนื่องด้วยองค์คุณ 10 จนหมดพยศ

82
1
นาทีในการอ่าน