วิชชา จรณะ และทางเสื่อม 4 ประการ

วิชชา จรณะ และทางเสื่อม 4 ประการ

S08E55

Time index

[00:38] เจริญอานาปานสติ และกายคตานุสติ

[10:25] เริ่มใต้ร่มโพธิบท

[13:03] วิชชา จรณะ และทางเสื่อม

[15:42] จรณะ 15

[34:03] วิชชา 8

[39:21] ทางเสื่อม 4 ประการแห่งวิชชาสมบัติ และจรณสมบัติ

[49:10] ดาบสที่ให้ถึงความเสื่อมแก่จรณะ และวิชชา

[57:17] สรุปเรื่อง จรณะ วิชชา และทางเสื่อม

ในวันนี้จะได้นำเอาเรื่อง จรณะ 15 วิชชา 8 และทางเสื่อม 4 อย่าง ที่เราคุ้นเคยจากบางส่วนของบทสวดมนต์ที่ว่า "วิชชา จรณะ สัมปันโน..." คือ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ประโยคนี้มีความสำคัญต่อกันเพื่อนำไปสู่ความเจริญได้อย่างไร แล้วทางเสื่อมทั้ง 4 อย่างของวิชชาและจรณะเป็นอย่างไร ติดตามรับฟังได้ในใต้ร่มโพธิ์ตอนนี้

167
1
นาทีในการอ่าน