ผาสุกได้ยามเจ็บไข้

ผาสุกได้ยามเจ็บไข้

S02E62
Published on
Mon, 12/14/2020 - 05:48

Time index

[02:36] เห็นทางธรรม | แบ่งปันเรื่องธรรมะกับสุขภาพ

[09:00] พุทธภาษิตเรื่อง "ทรงชนะแล้วจะไม่กลับพ่ายแพ้"

[11:02] ปรับตัวแปรแก้สมการ | สิ่งที่ควรรู้ เมื่อเจ็บไข้

[14:20] 1) เป็นผู้ที่ผาสุกได้ | แยกจิตและกายออกจากกัน

[22:46] 2) วิธีการ ขั้นตอน อุบาย | ด้วยปัญญาอันแหลมคม

[33:07] ปัญญา | ความเข้าใจ เห็นตามความเป็นจริง ยอมรับ

[36:47] 3) ใช้ปัญญา | แยกแยะสิ่งภายในกับสิ่งภายนอก

[40:23] 4) กายอาจพึ่งคนอื่น | จิตใจต้องพึ่งตน

[45:50] 5) ความเจ็บป่วยที่เป็นผลของกรรม | แผ่เมตตา

[49:36] 6) อย่ามัวอ้อนวอนขอร้อง | แต่เข้าใจ ใช้กายให้มีกำไร

[52:12] 7) ระลึกนึกถึงศีล | ของเรา ความดีของเรา

คนที่รักษาจิตอย่างตัวเองยังไม่ได้ แล้วคิดว่าจะไปพึ่งหมอทั้งหมด ให้หมอรักษากาย ฉันต้องหาย ๆ ไม่หายไม่ได้ โอ๊ย! ยิ่งจิตใจมีความกังวลความหดหู่ความห่วงใย กายยิ่งมีปัญหา ฮอร์โมนต่าง ๆ บางทีไม่ปกติมีผลข้างเคียง หมอเขาให้เราพึ่งได้แค่เฉพาะทางกายเท่านั้น ทางใจเราต้องพึ่งของตัวเราเอง 

พอทำความเข้าใจถูกต้องแล้ว ทุกขเวทนาก็ได้ สุขเวทนาก็ไม่มีปัญหาอะไร มีความเข้าใจยอมรับมัน เราอยู่กับทุกข์ได้ นี่คือสิ่งสำคัญ ด้วยจิตใจที่ตั้งไว้อย่างดี เราอยู่กับทุกข์ได้ อยู่ได้อย่างผาสุก ตั้งจิตด้วยสติ ทำสมาธิให้เกิดขึ้น ลับปัญญาให้แหลมคม ด้วยการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำ ไม่ใช่แค่ว่าจำได้ อยู่ในตำรา เป็น text books แต่เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ให้จิตใจของเรามีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ มีความผาสุก ก็จะดีขึ้นมาได้

107
1
นาทีในการอ่าน