โดพามีน ฮอร์โมนความสุข

โดพามีน ฮอร์โมนความสุข

S02E58
Published on
Mon, 11/16/2020 - 04:00

Time index

[03:02] แนะนำช่วงใหม่ "เห็นทางธรรม"    

[13:16] พุทธภาษิต เรื่อง "บุคคลที่หาได้ยาก 3 จำพวก"    

[15:04] ช่วง "ปรับตัวแปรแก้สมการ"  | ลักษณะของคนยุคสตรอเบอรี่เจนเนอเรชั่น / ฮ่องเต้ซินโดรม    

[18:42] 1) ทำความเข้าใจลักษณะพฤติกรรม | โดพามีน ฮอร์โมนความสุข (Dopamine)    

[31:40] ปัญหาในที่นี้ คือ การเชื่อมโยงโดพามีนกับความเพลิดเพลินลุ่มหลงในกาม    

[37:55] 2) แก้ด้วยการโดพามีนดีท็อกซ์ (Dopamine Detox) เปรียบในทางคำสอน คือ การหลีกออกจากกาม    

[41:30] ไม่ว่าจะเด็ก คนหนุ่มสาว หรือ ผู้สูงวัย ก็เป็นสตรอเบอรี่เจนเนอเรชั่น / ฮ่องเต้ซินโดรมกันได้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่มันชุ่มเต็มอยู่ไปด้วยกาม

[48:40] 3) ละความยินดีในกามให้มันได้จนเป็นธรรมชาติ    

[54:00] ฝึกจิตใจให้เหนือกาม ให้เป็นดั่งพรหม จะผาสุกอยู่ในภายในได้    

“คนครองเรือนแล้วอยู่เหนือกาม ชีวิตคุณนี้ดีมาก ๆ เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ถูกมารกุมหัวใจอยู่ มารเนี่ยจะใช้กามนี่แหละมาเป็นเหยื่อล่อให้เราทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่นี้พอเราอยู่ในโลกของกามแล้ว ถ้าเราเหนือกามได้ จะไม่ถูกมันควบคุม ฉะนั้นจิตใจเราต้องอยู่เหมือนพรหม แต่ตัวเราก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้แหละ นี้คือขั้นที่ 3 ที่ต้องฝึกให้มันเหนือขึ้นไป ในการที่ว่าฉันจะไม่ต้องไปยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นความสุขทางตาทางหูนั้นอีกต่อไปเลย จิตใจนี้มันทำให้เหนือได้” 

ในเอพิโสดนี้ จึงมาทำความเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมของคนยุคสตรอเบอรี่เจนเนอเรชั่น / ฮ่องเต้ซินโดรม ที่สามารถเป็นกันได้ในทุกเพศทุกวัย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคน ๆ นั้นที่ไปเชื่อมโยง "โดพามีน ฮอร์โมนความสุข" (Dopamine) เข้ากับความเพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในกาม จนก่อให้เกิดปัญหาชีวิตตามมา เช่น โรคซึมเศร้า  ประเด็นในที่นี้คือ กิจกรรมอะไรที่ว่าดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วจะไม่ได้ให้โดพามีนมาก แต่ให้ความสุขในภายในได้ อันนี้ควรทำ ซึ่งตามหลักคำสอน นั่นก็คือ เนกขัมมะ (การหลีกออกจากกาม) ที่จะช่วยดีท็อกซ์โดพามีนที่มีมากเกินไปนั้น ปรับสัดส่วนในเรื่องของกายและใจให้มีความสมดุลกันได้

132
1
นาทีในการอ่าน