โยนิโสฯ ช่วยชาติ

โยนิโสฯ ช่วยชาติ

S02E57
Published on
Mon, 11/09/2020 - 06:35

Time index

[00:37] Q: ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ เราได้บุญจริงหรือ?    

[10:31] Q: ปล่อยสัตว์เล็กหรือปล่อยสัตว์ใหญ่ อะไรได้บุญมากกว่ากัน?    

[14:05] Q: ทำบุญหวังรวย ได้บุญมั๊ย?    

[18:30] เทคนิควิธีการอธิษฐาน    

[22:03] Q: จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องนิมนต์พระมาให้ครบ 9 รูป ตามธรรมเนียมในพิธีต่าง ๆ     

[27:43] Q: มีธรรมะข้อใดที่จะทำให้คนที่เขาแตกกัน ไม่ลงรอยกัน เกิดความสามัคคีกันได้    

[33:50] ประเด็นคำคม    

[37:03] คำคม: การชนะที่ยั่งยืนดีงาม     

[39:19] Q: สภาพบ้านเมืองที่ย่ำแย่ เป็นเพราะกรรมของประเทศ จริงหรือ?    

[41:26] เทคนิคการเจรจาเพื่อเป็นทางออกของปัญหาความขัดแย้ง    

[45:49] Q: การสะกดจิต อุปทานหมู่ และการชักชวนของคนภายนอก    

[50:01] ประเด็นคำคม | เหตุแห่งโยนิโสมนสิการ ช่วยกรรมของประเทศให้ดีได้    

“แล้วทำไมคนเราถึงจะมาหลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนได้ เพราะฉะนั้น นี่คือหัวข้อของสัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ ความดำริในทางที่จะให้จิตใจของเรา มันมีกิเลสลดลง ก็นี่แหละที่ว่า ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ศีลธรรม ไม่รู้จักความดี ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้า บางทีเราก็ทำชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัว”

เหตุแห่งโยนิโสมนสิการ จะช่วยกรรมของประเทศให้ดีได้อย่างไร? จึงเอพิโสดนี้ ได้มาสนทนาปรับแก้สมการในประเด็นปัญหาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอบคำถามจากท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำบุญหวังรวย การนิมนต์พระ และปัญหาความขัดแข้ง ความไม่ลงรอยกันทางความคิดของกลุ่มคนในชาติ

73
1
นาทีในการอ่าน