อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี

อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี

S02E56
Published on
Mon, 11/02/2020 - 06:09

Time index

[03:35] อุ อา กะ สะ คาถาหัวใจเศรษฐี    

[09:39] ปัญหามันอยู่ตรงที่ความอยาก     

[13:06] เหล่าเศรษฐีผู้ร่ำรวยทั้งทางกายและทางใจ    

[20:49] อธิบายความหมายโดยรายละเอียด | เริ่มจากเรื่องของจุดที่ทำให้เรารู้จักความพอดี    

[30:26] เรื่องของความขยัน    

[35:08] เรื่องของการรักษา     

[38:18] เรื่องของการคบมิตร    

[44:13] เรื่องของบริวาร    

[47:50] เน้นจุดสำคัญในสมชีวิตา | การแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ ให้ถูกต้องครบถ้วน    

[51:10] เรื่องเล่าของนายบิล เกตส์

[53:12] ประเด็นคำคม

[54:21] ความสำคัญของ “บุญ” และการหวังเอาบุญ    

[56:49] สรุป  คาถาหัวใจเศรษฐี นี้ ที่สามารถทำได้ตอนนี้เลย เพื่อประโยชน์ (ความสุข) ในปัจจุบัน    

“อุ อา กะ สะ อุ อา กะ สะ อุ อา กะ สะ” ใครที่ได้ท่องคาถาบทนี้แล้วปฏิบัติตาม จะทำให้เป็นบุคคลผู้มีหัวใจเศรษฐีได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับโกฬิยบุตรชื่อทีฆชาณุ ถึงธรรมะ 4 ประการ ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า

ในเอพิโสดนี้ จึงได้มาทำความรู้จักความหมายของตัวต้นของศัพท์ ให้ลึกซึ้ง พร้อมวิธีปฏิบัตินั้น ๆ โดยรายละเอียด ทั้งยังนำเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีผู้มีความร่ำรวยมั่งคั่งทั้งในทางกายและทางจิตใจ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อพิจารณาใคร่ครวญนำมาปรับแก้สมการชีวิตของเราให้รู้จักจุดที่พอดีได้

377
1
นาทีในการอ่าน