แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร

S02E54
Published on
Mon, 10/19/2020 - 05:17

Time index

[03:40] เริ่มประเด็น : มีความเครียด เกิดความเหงา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จะรับมืออย่างไรดี?    

[11:24] เรื่องของยสกุลบุตร 

[15:09] ความเครียดคืออะไร?    

[17:07] อย่าสับสนระหว่างความเครียดกับความเพียร/อิทธิบาท 4 

[34:45] วิธีแก้ความเครียดที่ถูกต้อง    

[39:58] ประสิทธิภาพของคน     

[43:39] ความเหงาคืออะไร?    

[49:59] การอยู่อย่างมีเพื่อนสอง (ตัณหาเป็นเพื่อนสองของเรา) | มิคชาลสูตร    

[52:02] วิธีแก้ความเหงาที่ถูกต้อง    

[54:12] สรุปข้อประเด็น    

ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ “ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหา

ในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้ มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง

143
1
นาทีในการอ่าน