อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์

อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์

S02E53
Published on
Mon, 10/12/2020 - 04:47

Time index

[00:39] Q: ถูกโกงถูกเบี้ยวหนี้ เป็นเรื่องของเก่ากรรมหรือไม่?    

[05:40] ไม่ควรออกจากมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย    

[10:16] การปล่อยเงินกู้ แล้วคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา บาปมั๊ย?    

[13:21] Q: ควรแก้กรรมอย่างไร เมื่อทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น    

[19:48] Q: มีการกล่าวถึงเรื่องการดู "ดวง" ไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่ อย่างไร?    

[28:06] เรื่องของการสักยันต์    

[33:37] ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่    

[37:29] ที่ลับนั้นไม่มี จึงต้องระวังรักษาความคิด      

[39:45] ตัวอย่างสัมมาวาจาและมิจฉาวาจา    

[46:35] ตบยุง บาปมั๊ย? 

[51:27] เจ้ากรรมนายเวรกับการไม่ผูกเวร    

จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน  “นี่แหละมันเป็นความยากลำบากของการที่ต้องครองเรือน ที่ว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้วยเงินทอง จึงอันดับแรก สิ่งที่ต้องการจะแนะนำก็คือ ถ้าเราจะใช้อกุศลธรรมเพื่อให้เขาคืนเงินอันนี้มันเป็นบาป เราไม่ควรทำ อย่างเช่น โทรไปด่าเขา หรือว่าฆ่าเขาขู่เขา เบียดเบียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อันนี้ไม่ควรทำ คือ ไม่ควรที่จะออกนอกมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยแบบนี้ อาจจะไม่เล็กน้อย อาจจะมาก แต่ว่ามันไม่คุ้มค่ากันถ้าเผื่อว่าเราจะต้องทำผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้น ก็ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ จากันเอา อาจจะต้องอดทนในเบื้องต้น ค่อยพูดค่อยจา แล้วก็รู้จักแบ่งจ่ายตรงนั้น ปรับตรงนี้ อาจจะหาคนช่วยเหลือจุดนั้นจุดนี้ มันก็จะค่อยเป็นไปได้”

ในเอพิโสดนี้ ได้นำเอาคำถามจากท่านผู้ฟังในเรื่องของ “หนี้สิน” ที่เน้นมาในส่วนของเจ้าหนี้ โดยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการให้ยืมอย่างไร หรือเมื่อหลังให้ยืมไปแล้ว ถ้าเขาไม่ยอมคืน ควรทำอย่างไร นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น เรื่องของดวง เรื่องของการสักยันต์ ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่ เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร และคำถามที่มักถามกันบ่อย ๆ ก็คือเรื่องของนักปฏิบัติกับการตบยุง มาสนทนาแก้สมการกัน
 

127
1
นาทีในการอ่าน