แก้ขัดแย้งด้วยหลักธรรม

แก้ขัดแย้งด้วยหลักธรรม

S02E51
Published on
Mon, 09/28/2020 - 04:00

Time index

[01:30] Q1.1: เวลามีคนมาเรี่ยไร่เงินทำบุญ รู้สึกรำคาญ บางครั้งก็ให้เพื่อตัดรำคาญ จะบาปมี๊ย?    

[05:58] Q1.2: ลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์    

[08:37] Q2: เรื่องของ "ไอ้ไข่" ที่วัดเจดีย์ ศรัทธาหรืองมงาย?    

[15:01] Q3.1: หลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาในที่ทำงาน | เกี่ยงงานกัน เอาเปรียบกัน อิจฉาริษยากัน

[23:55] Q3.2: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับคนสูงวัยหรือคนรุ่นเก่า    

[33:33] Q3.3: การที่ไปร่วมกดไลค์ กดแชร์ ให้ความเห็น ในโพสต์ที่มีการด่าว่ากัน บาปหรือมั๊ย?    

[36:48] Q4: เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้ง มีคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันขึ้น จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?     

[44:10] Q5: ปัญหาครอบครัว | การนอกใจไปมีเมียน้อย/มือที่สาม    

[52:29] Q6: เรื่องของการควบคุมอารมณ์     

“หลักธรรมในที่นี้ ก็คือ ถ้าเราพูดคำอะไรแล้ว จะทำให้เกิดความเบียดเบียน เศร้าหมอง แตกกัน เราอย่าพูด เพราะถ้าพูดแล้วมันจะไม่จบง่าย ๆ มันจะต้องมีคำที่พูดมาก พอพูดมากแล้วมันก็จะฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สำรวม พอไม่สำรวมจิตก็จะเสื่อมจากสมาธิ พอจิตมันตั้งขึ้นให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ การตัดสินใจอะไรบางทีมันผิดพลาดไปหมด เราก็จึงต้องมีเมตตากัน ถ้าเขาจะพูดจาแบบให้ร้าย ด่าว่าเราบ้าง ก็ให้อดทนเอา ซึ่งพอเราอดทนได้แล้ว เราไม่พูดแบบทิ่มแทงเขาแล้ว เราไม่พูดให้ร้ายเขาอีก จิตใจของเขาก็ได้ปลดปล่อย แล้วก็จะเย็นลง ๆ  มันก็จะค่อยพูดจากันรู้เรื่อง”

ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจมาสนทนากันในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รู้สึกรำคาญ เมื่อเวลามีคนมาเรี่ยไร่เงินทำบุญ เรื่องลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เรื่องความเชื่อและศรัทธา "ไอ้ไข่" ที่วัดเจดีย์ หลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการเกี่ยงงาน การเอาเปรียบกัน การอิจฉาริษยากันในที่ทำงาน เรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับคนสูงวัยหรือคนรุ่นเก่า การไปร่วมกดแชร์ กดไลค์ ให้ความเห็น ในโพสต์ที่มีการด่าว่ากัน  หรือวิธีแก้ไข ที่เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้ง ก่อเกิดคำพูดที่ทำให้มีความเกลียดชังกันขึ้น ตลอดจนถึงปัญหาครอบครัว ในเรื่องการการนอกใจไปมีเมียน้อย ไปมีมือที่สาม และเรื่องของการควบคุมอารมณ์   

151
1
นาทีในการอ่าน