เห็นต่างได้ภายใต้หลักธรรม

เห็นต่างได้ภายใต้หลักธรรม

S02E49
Published on
Mon, 09/14/2020 - 05:55

Time index

[01:34] Q: เปรตประเภทใด จะได้รับผลบุญจากการที่ญาติของตนได้ทำทักษิณาทานอุทิศมาให้เท่านั้น

[03:56] Q: หลังจากทำบุญแล้วต้องการจะกรวดน้ำ แต่อยู่คอนโด ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะให้เทน้ำ จะกรวดน้ำให้ถูกต้องอย่างไรดี?    

[07:23] อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาอารักษ์ได้หรือ?    

[09:04] จริงหรือไม่? ที่ถ้าจุดเทียนต่อกันจะทำให้มีสิ่งไม่ดีติดมาด้วย    

[11:51] การกระทำดี/ชั่ว มี 3 รูปแบบ | ตัวเราทำเอง สั่งให้เขาทำ ชักชวนให้เขาทำ    

[14:01] อานิสงส์ของการจุดธูปเทียนบูชาพระ    

[17:05] Q: วิธีตั้งจิตสำหรับการสวดมนต์ไหว้พระ เมื่อเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่     

[22:47] นอนอย่างไรให้ถูกทิศ & การบูชาทิศในอริยะวินัยนี้    

[25:23] Q: ปัจจุบันนี้เด็กมีความคิดอย่างอิสระ บางทีไม่เคารพผู้ใหญ่ ควรจะทำตัวอย่างไรให้เด็กเคารพและเชื่อฟัง     

[27:11] การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ เป็น 1 ใน อปริหานิยธรรม  7    

[30:44] บุคคล 3 ประเภท ที่เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ตาม    

[32:50] วิธีบอกสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้กับนายเกสีผู้ฝึกม้า & การปกครองโดยธรรมของพระเจ้ามหาวิชิตราช    

[38:08] เชฏฐาปจายนธรรม คุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่จะนำมาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกัน ลงรอยกัน    

[40:45] คนที่ไม่ลงรอยกัน vs คนที่ลงรอยกัน ได้ด้วยธรรม 3 อย่าง    

[46:29] ประเด็น "การพูดจาจาบจ้วง ล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์" | ลักษณะวาจาของคนดี vs คนไม่ดี    

[54:15] Q: กฏแห่งกรรม มีจริงมั๊ย? | ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม    

[58:01] ความสุขในภายใน เป็นผลที่เห็นได้ในใจทันที    

ประเด็นในที่นี้ คือ ถ้าไม่เคารพกันเมื่อไหร่ มันก็จะเริ่มมีวาจาที่ทิ่มแทงกัน บาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะมีตามมา ซึ่งในปัจจุบันมีเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่า Hate Speech คือ วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ทำให้เกิดการแบ่งแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ซึ่งวาจาแบบนี้ มันเป็นมิจฉาวาจา ก็จะมีถ้อยคำที่ทำให้เกิดความทุ่มเถียงกัน เกิดจากการหวงกั้นทุ่มเถียงกันตามมา

ที่นี้มันจะจบกันอย่างไร การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น 1 ใน “อปริหานิยธรรม  7” และ  “เชฏฐาปจายนธรรม” คุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน จะนำมาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกัน ลงรอยกันได้  นอกจากนี้ ยังมีคำถามจากท่านผู้ฟังและประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ที่ได้นำมาสนทนากันในเอพิโสดนี้

93
1
นาทีในการอ่าน