เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • เสนกชาดก ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้

  งูตัวหนึ่งมีพิษแสนร้ายกาจ ด้วยความหิวโหย เมื่อได้กลิ่นขนมหอมลอยตามลมมา เจ้างูตัวร้ายจึงเลื้อยไปตามกลิ่นนั้น แล้วเข้าไปซ่อนตัว และกินขนมนั้นด้วยความเอร็ดอร่อย

  ปัญญาเท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ธรรมทั้งหลายที่เหลือเป็นเพียงบริวารของปัญญา เหตุดังนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า

  “ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐที่สุด เหมือนดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีลก็ดี แม้สิริก็ดี ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายก็ดี เป็นสิ่งคล้อยตามผู้มีปัญญา”

 • ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

  ทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ถึง 5

 • การทะเลาเบาะแว้งนำมาซึ่งความพินาศ

  นิทานธรรมบทที่ยกมาในสัปดาห์นี้ประกอบด้วย เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ, การเบาะแว้งกันของภิกษุชาวโกสัมพี

 • มงคลชีวิต เพื่อก้าวล่วงพ้นจากทุกข์

  การฟังธรรมผู้ฟังจะได้รับมงคลชีวิตแล้ว ข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานพรรณนาในตอนนี้ยังได้ทราบถึงวิธีก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกน

 • กากชาดก

  นิทานชาดกที่หยิบยกมาในสัปดาห์นี้อันจะเป็นคติสอนใจ โดย 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกา ซึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการกำจัดกิเลสที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าว

 • องค์ธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทที่มีความหลากหลาย ถึง 4 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่ 1 สอนในเรื่องของการมีสติในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เรื่องท

 • 2008-5p0218

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอถึง 3 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของหนูที่ออกอุบายจนสามารถทำให้แมวตายได้ ภายหลังได้มาเกิดเป็