เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • เสนกชาดก ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้

  งูตัวหนึ่งมีพิษแสนร้ายกาจ ด้วยความหิวโหย เมื่อได้กลิ่นขนมหอมลอยตามลมมา เจ้างูตัวร้ายจึงเลื้อยไปตามกลิ่นนั้น แล้วเข้าไปซ่อนตัว และกินขนมนั้นด้วยความเอร็ดอร่อย

  ปัญญาเท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ธรรมทั้งหลายที่เหลือเป็นเพียงบริวารของปัญญา เหตุดังนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า

  “ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐที่สุด เหมือนดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีลก็ดี แม้สิริก็ดี ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายก็ดี เป็นสิ่งคล้อยตามผู้มีปัญญา”

 • เล่ห์กลกาม

  กามเปรียบดั่งยาพิษ แม้แต่พระโพธิ์สัตว์ก็ยังเคยหลงกลพลาดท่าเสียทีจนถูกจับตัวได้มาแล้วเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่อ

 • ทานบารมี

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกความมหัศจรรย์ของธรรมะในการสร้างทานบารมี ดังจะเห็นได้จากการสั่งสมทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละ

 • รู้เท่าทันมาร

  มารจะคอยเข้ามาทดสอบเราอยู่ตลอด ในหลายรูปแบบ เพื่อล่อหลอก บีบคั้นเราให้ทำความชั่ว และจะรู้ได้อย่างไรว่าหลงกลของมารแล้วหรือยัง ในสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่

 • ธรรมะเพื่อบรรลุธรรม

  สัปดาห์นี้หยิบยกธรรมบทที่ข้อธรรมะเพื่อบรรลุธรรม ถึง 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องการบรรลุธรรมของพระภิกษุ 500 รูป ซี่งพิจารณาร่างกายดังหม้อดิน

 • จุลลธนุคคหชาดกและวรุณชาดก

  จุลลธนุคคหชาดก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่า เมื่อครั้นมีภิกษุรูปหนึ่งถูกภรรยาเก่าประเล้าประโล

 • รัตนสูตร ขจัดภัย

  มีคำกล่าวที่ว่า “ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดกาล สามารถใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย” ดังตัวอย่างที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับภัยจากเชื้อ