พระนางสามาวดี ผู้ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท

พระนางสามาวดี ถูกไฟเผาทั้งเป็นด้วยกรรมเก่า
S01E37

Time index

[01:20] ทบทวนตอนที่ผ่านมา ความเป็นของพระเจ้าอุเทน และพระมเหสีทั้ง 3 
[06:26] พระเจ้าอุเทนมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง  
[12:19] พระนางสามาวดีถูกไฟคลอก พระนางมาคันทิยาได้วางแผนเผาพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้งเป็น
[17:48] พระนางมาคันทิยาถูกลงโทษ หลังจากพระเจ้าอุเทนทราบว่าพระนางมาคันทิยาเป็นผู้ออกอุบายเผาพระนางสามาวดี และบริวารทั้งเป็น จึงสั่งให้ลงโทษพระนางโดยการทอดด้วยน้ำมันอันเดือดพล่าน
[21:43] กรรมเก่าของพระนางสามาวดี เหตุแห่งการถูกไฟเผาทั้งเป็นจนตายของพระนางสามาวดี และบริวาร เนื่องจาก เคยจุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า
[26:08] กรรมเก่าของนางขุชชุตรา นางเป็นคนหลังค่อมเพราะเคยทำเป็นคนค่อมเลียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้า นางเกิดเป็นคนรับใช้เพราะเคยใช้ให้พระภิกษุณีช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับให้ นางเป็นผู้มีปัญญามากเพราะได้เคยถวายกำไลข้อมือให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ใช้รองบาตรที่ร้อน นางได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะผลแห่งการอุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธเจ้า
[31:16] พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เกี่ยวกับความไม่ประมาทเปรียบดังเครื่องมืออมตะ ผู้ที่ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย ดังเช่น พระนางสามาวดีและบริวาร แต่สำหรับผู้ประมาทเปรียบดั่งคนตายแล้ว ดังเช่น พระนางมาคันทิยา 

ความเดิมตอนที่แล้ว พระนางมาคันทิยาคิดหาอุบายกำจัดพระนางสามาวดี โดยใส่ความกลั่นแกล้งในหลายวาระ แต่พระนางก็พ้นภัยเหล่านั้นมาด้วยอำนาจแห่งเมตตา และยังทำให้พระเจ้าอุเทนตั้งตนเป็นอุบาสก มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 

ท้ายที่สุดพระนางมาคันทิยาได้วางแผนเผาพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้งเป็น พระนางสามาวดีนั้นแม้จะเห็นเปลวเพลิงกำลังลุกลามเข้ามาใกล้ก็มิได้ทรงหวั่นไหว มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหว รับสั่งให้เหล่าบริวารตั้งจิตเจริญเมตตา รวมถึงพระนางคันทิยา ซึ่งทั้งหมดบรรลุธรรมก่อนที่จะถูกไฟเผา 

เหตุแห่งการตายของพระนางสามาวดีเนื่องมาจากกรรมเก่าเมื่อครั้งอดีตชาติ นางและเหล่าบริวารทั้ง 500 คนพากันสุมไฟขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ครั้นพอไฟมอดลงจึงทราบว่านางได้เผาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเข้าสมาธิอยู่ในพงหญ้า แต่ด้วยความหวาดกลัวความผิด พวกนางจึงช่วยกันสุมไฟอีกครั้งให้แรงยิ่งขึ้นเพื่อหมายจะเผาร่างพระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้สิ้นซาก 

นิทานพรรณนา
110
1
นาทีในการอ่าน