เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • มหาสารชาดก

  สัปดาห์นี้ได้นำเสนอเรื่องราวของการใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแยบคาย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน 2 วาระด้วยกัน คือ เมื่อครั้งที่พระอานนท์ใช้ปัญญาช่วยพระเจ้าโกศลหาดวงแก้วจุฬามณีที่หายไป โดยใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมเพื่อมิให้มีทำร้ายคน ที่เรียกว่า บิณฑทาน จากเหตุการณ์ดังกล่าวพระพุทธเจ้าจึงได้นำเรื่องมหาสารชาดกมาเล่าให้ภิกษุฟัง ซึ่งในครั้งนั้นพระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นบัณฑิตได้ใช้ปัญญาช่วยพระเจ้าพรหมทัตหาสร้อยไข่มุกที่ถูกนางลิงขโมยไป เช่นกัน 

 • มหาสารชาดก

  สัปดาห์นี้ได้นำเสนอเรื่องราวของการใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแยบคาย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน 2 วาระด้วยกัน คือ เมื่อครั้งที่พระอานนท์ใ

 • จิตดวงสุดท้าย

  ความประมาทย่อมครอบงำ บุคคลผู้ติดอยู่ในความยินดียินร้าย ในความรักความชัง ในทุกข์และสุข” คำสอนของพระศาสดาได้ตรัสกับหญิงนางหนึ่งผู้ม

 • ละกามด้วยปัญญา

  สัปดาห์นี้ยังคงนำเสนอเรื่องของกามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 เรื่องด้วยกัน คือ มันธาตุราชชาดก เป็นเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้

 • เล่ห์กลกาม

  กามเปรียบดั่งยาพิษ แม้แต่พระโพธิ์สัตว์ก็ยังเคยหลงกลพลาดท่าเสียทีจนถูกจับตัวได้มาแล้วเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่อ

 • ทานบารมี

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกความมหัศจรรย์ของธรรมะในการสร้างทานบารมี ดังจะเห็นได้จากการสั่งสมทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละ

 • รู้เท่าทันมาร

  มารจะคอยเข้ามาทดสอบเราอยู่ตลอด ในหลายรูปแบบ เพื่อล่อหลอก บีบคั้นเราให้ทำความชั่ว และจะรู้ได้อย่างไรว่าหลงกลของมารแล้วหรือยัง ในสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่