ทุสีลยสูตรและสูตรอื่น

ทุสีลยสูตรและสูตรอื่น

S08E65

Time index

[04:02]  ทุสีลยสูตรที่ 1

[19:48]  ทุสีลยสูตรที่ 2 

[26:13]  อนาถปิณฑโกวาทสูตร  

[46:06]  ปีติสูตร 

[49:46]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร 

    "คลังพระสูตร" ในสัปดาห์นี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีในช่วงที่ท่านป่วยหนัก แล้วได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก จึงทำให้ท่านเศรษฐีเกิดปีติอย่างยิ่งที่ได้ฟังธรรมก่อนจะทำกาละไปจุติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต

    โดยมีพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านพระอนาถบิณฑกเศรษฐีนั้นมีดังต่อไปนี้ ทุสีลยสูตรที่ 1 - 2 , อนาถปิณฑิโกวาทสูตร และปีติสูตร ... 

165
1
นาทีในการอ่าน