อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9

อนุบุพพวิหารสมาบัติ 9
S08E60

Time index

[02:32]  อนุปุพพวิหารสูตร - การเข้าออกสมาธิทั้ง 9 ขั้น

[05:22]  คาวีอุปมาสูตร - เปรียบเทียบการเข้าสมาธิเหมือนโคปีนภูเขา 

[17:49]  ความอาพาธในสมาธิ 

[48:05]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร 

  "คลังพระสูตร" สัปดาห์นี้เสนอเนื้อหาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ภิกษุเรื่อง "สมาธิ 9 ขั้น" ใน "อนุปุพพวิหารสูตร" และ ให้ภิกษุทำสมาธิอย่างชำนาญโดยอุปมาการทำสมาธิเหมือนโคปีนภูเขาใน "คาวีอุปมาสูตร"

293
1
นาทีในการอ่าน