เสลสูตร และกัปปินสูตร

เสลสูตร และกัปปินสูตร
S08E59

Time index

[02:00]  เสลสูตร - ทรงโปรดเสลพราหมณ์

[07:40]  เสลพราหมณ์ได้ฟังคำว่า "พุทโธ" และขอบรรพชา

[26:52]  อธิบายเนื้อหาในเสลสูตร

[29:52]  เรื่อง "พระมหากัปปินะ"

[34:11]  กัปปินสูตร

   "คลังพระสูตร" ในสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องราวของภิกษุ 2 รูปที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากเช่นเดียวกับพระปุกกุสาติที่นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ... ภิกษุ 2 รูปที่ว่านี้คือ พระเสละ หรือเสลพราหมณ์ในเสลสูตร และท่านพระมหากัปปินะ ในกัปปินสูตร 

169
1
นาทีในการอ่าน