คุณของการทานอาหารมื้อเดียว

คุณของการทานอาหารมื้อเดียว
S08E39

Time Index

[03:14]  เริ่มต้นอธิบายเนื้อหา "ภัททาลิสูตร" 

[16:16]  พระพุทธเจ้าชี้โทษที่พระภัททาลิไม่เห็น

[25:13]  พระพุทธเจ้าทรงยกเงื่อนไขของคนที่ควรได้รับคำขนาบบ่อยๆ 

[39:16]  อุปมาเรื่องม้าอาชาไนย

[47:03]  พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเปรียบเทียบเรื่องการฝึกม้า

  • การทานอาหารมื้อเดียวทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย ร่างกายสดชื่น ท้องอิ่มแน่นเกินไป ทำให้กุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม
  • ผู้ไม่ทำตามสิกขาอย่างดี จะถูกพระพุทธเจ้าติเตียน เหล่าภิกษุ หรือ แม้แต่เหล่าเทวดาก็ติเตียน
  • คุณสมบัติของม้าอาชาไนย ซึ่งเป็นยอดม้าประกอบด้วยคุณสมบัติ 10 ข้อ

ในภัททาลิสูตร ท่านพระภ้ททาลิเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้พระพุทธเจ้าเมตตาบอกสอน ก็ไม่สนใจจำไม่ได้ก็ไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ในสิกขาได้ ก็ทำให้เกิดการอ่อนแอ ท้อแท้ ท้อถอย… ในพระสูตรนี้เสนอเกี่ยวกับที่พระพุทธเจ้าชี้แนะบอกกสอนว่า การฉันอาหารเพียงมื้อเดียวแล้วลุกขึ้นโดยไม่ฉันอีกนั้นมีคุณมาก ทำให้เบากาย ไม่เมาอาหาร แล้วพระภัททาลิได้แสดงความอุตสาหะว่าไม่สามารถทำได้ เพราะสมัยก่อนเกิดเป็นกาหลายชาติ กินทั้งวัน กินอยู่เรื่อย … พระภัททาลิก็เอาแต่ปฏิเสธว่าทำตามสิกขาบทไม่ได้ … แล้วตอนหลังพระภัททาลิก็ไม่กล้าไปฟังเทศน์ ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดพรรษานั้น ภายหลังเพื่อนภิกษุก็ได้มาเตือนท่านภัททาลิให้ไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจาริกแสดงธรรมที่อื่น พระภัททาลิได้สติระลึกได้ก็เข้าไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดความสำรวมระวังต่อไป ซึ่งที่ผ่าน มาท่านพระภัททาลิไม่รู้ ไม่เห็น ไม่แทงตลอดในสิกขา พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เห็นโทษจากการไม่ทำตามสิกขา ถ้าหาพระพุทธเจ้าชี้ให้ไปทางไหน บุคคลผู้มีศรัทธามีความรักยิ่งในพระพุทธเจ้าจะก้าวตามพระพุทธเจ้าไปทางมรรค ตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติ …. ใครก็ตามที่ไม่สามารถทำตามสิกขาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติได้ก็จะถูกติเตียนได้ เหมือนกรณีของท่านพระภัททาลิที่ได้ถูกหมู่ภิกษุติเตียน ผู้ที่ไม่ทำตามสิกขาก็จะถูกพระพุทธเจ้า หมู่ภิกษุ และ เทวดาคอยติเตียน เพราะแม้เราคิดว่าไม่มีใครเห็นที่เราทำผิด ไม่ทำตามสิกขา แต่เทวดาเขาก็เห็นว่าใครทำไม่ดี คนที่มีพลังจิตรู้วาระจิตก็จะสามารถรู้ได้ … พระพุทธเจ้าได้ชี้ทางที่ถูกให้แก่ท่านพระภัททาลิว่า ถ้าทำตามสิกขาแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรๆ … นอกจากนี้พระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างของม้าอาชาไนยที่มีคุณสมบัติ 10 อย่างให้ท่านพระภัททาลิฟัง หนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นม้าอาชาไนย คือจะไม่ยอมกินแกลบ จะกินอาหารดีๆ ไม่นั่งทับมูตร คูถ ไม่ขับถ่ายใน และ คุณสมบัติ 10 ข้อของม้าอาชาไนยคือ 1.) สามารถกระโดดแยกขาแผล็วขึ้นพร้อมกัน 4 ขาได้ 2.) สามารถเอี้ยวตะแคงตัวให้ต่ำลง จนผู้ที่อยู่บนหลังม้าก้มลงเก็บอาวุธที่พื้นด้ 3.) วิ่งจดปลายกีบจนไม่เกิดเสียง 4) ความเร็วในทีหนีทีไล่ 5.) ไม่กลัวไม่หวั่นต่อเสียงอึกทึก 6.) รู้คุณค่าของพระราชา 7.) ทำตัวให้สมกับเป็นวงศ์ของพระยาม้า 8.) มีความเร็วเป็นเลิศ 9.) มีความเป็นยอดม้า 10.) ฟังแต่คำนิ่มนวล ไพเราะ …ฯ

261
1
นาทีในการอ่าน