เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • วิชชา จรณะ และทางเสื่อม 4 ประการ

  ในวันนี้จะได้นำเอาเรื่อง จรณะ 15 วิชชา 8 และทางเสื่อม 4 อย่าง ที่เราคุ้นเคยจากบางส่วนของบทสวดมนต์ที่ว่า "วิชชา จรณะ สัมปันโน..." คือ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ประโยคนี้มีความสำคัญต่อกันเพื่อนำไปสู่ความเจริญได้อย่างไร แล้วทางเสื่อมทั้ง 4 อย่างของวิชชาและจรณะเป็นอย่างไร ติดตามรับฟังได้ในใต้ร่มโพธิ์ตอนนี้

 • มาตรฐานการอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยชอบ

  พระพุทธเจ้าท่านกำหนดมาตรฐานในการเปรียบเทียบการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เอาไว้ ในเรื่องของสงฆ์คือหมู่ ได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า การที่เราจะมี “B

 • อสุภะ 10

  ในตอนนี้ ได้ยกวิธีการพิจารณาอสุภะ ด้วยอาการ 11 อย่างขึ้นมาอธิบาย โดยพิจารณาเจาะจงลงมาที่หัวข้อ "ซากศพในสภาพต่าง ๆ"  นั่นคือ

 • ความจริงในขันธ์ 5 คือ ไม่เที่ยง อนัตตา

     เรื่องของขันธ์ 5 ว่าขันธ์ 5 เราต้องทำความกำหนดรู้มัน ทำความเข้าใจมัน...สังขาร สัญญา ๆ คุณทำบ่อยๆ ขึ้นมา เพ่งจิต จดจ่อลงไปเอาสมาธิเชื่อมเข้าไป สั

 • ความหมายและการทำงานของขันธ์ 5

     ในช่องทางใจของเราเวลามีอะไรมากระทบ ถ้ามีสติรักษาไว้ มันจะไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิต  พอไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิต มันก็จะไม่ปร

 • ความพรั่งพร้อมสูงสุดแห่งสงฆ์

    ฉะนั้นในงานกฐินที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดสูงสุดของความพรั่งพร้อมแห่งสงฆ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับสงฆ์คือหมู่ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ