บททดสอบ คือ ผัสสะ

บททดสอบ คือ ผัสสะ
S07E63

Time index

[00:36] เริ่มการปฏิบัติ ด้วยการตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้า ในเบื้องต้นคือ หาจิตของเราให้เจอ โดยเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือ

[13:24] ช่วง ใต้ร่มโพธิบท กล่าวถึงเหตุผลที่เราต้องปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบก่อนที่จะเริ่มฟังธรรม

[14:57] เริ่มเรื่อง บททดสอบ คือผัสสะ

[19:10] เรื่อง แม่เจ้าเรือนเวเทหิกา 

[31:56] เจอข้อสอบ ผ่าน จึงเป็นของจริง 

[37:20] เรื่อง นายสุปปพุทธะโรคเรื้อน

[45:20] ความพยศของจิต

[47:22] ดัดให้อยู่ในทางด้วยมรรค 

[49:58] การทดสอบมีอยู่ต่อเนื่อง ในชีวิตของเรา เพราะผัสสะมีอยู่ตลอดเวลา

[51:25] ฝึกแล้ว ฝึกอีก

[55:08] สรุป

 

โลกมันเป็นแบบนี้ สุขมันก็มี ทุกข์มันก็มี เราเลือกที่จะเดินตามทาง มาในแนวทางของธรรมแล้ว ให้มั่นคง มั่นใจ

รัชกาลที่ 6 มีพระราชนิพนธ์  เอาไว้ว่า ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จะประดับดอกไม้ หอมหวาน ยวนจิตไซร้ ไป่มี ซึ่งสอดคล้องคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่า ขึ้นชื่อว่าความสุข ความสำเร็จแล้ว ใครๆจะบรรลุได้โดยง่าย คือได้โดยสบายๆเป็นไม่มี ความสุขความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้ด้วย ความพยายาม ด้วยความลำบาก ด้วยความยาก

ถ้าเมื่อเราเจอเรื่องราวที่เป็นความสุขบ้าง ความทุกข์บ้างแล้ว สิ่งที่จะรักษาให้เราอยู่ตามทางได้ นั่นคือมรรค 8 เราจะมีกำลังใจปฏิบัติตามมรรค 8 ได้ ต้องมีความมั่นใจ นั่นคือ ศรัทธา ใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นกำลังใจ ให้เราปฏิบัติตามทาง รักษาความดี คือ มรรค 8 ของเราไว้

104
1
นาทีในการอ่าน