ขันติคือรักษาปกติตน

ขันติคือรักษาปกติตน
S07E42
  • นำฝึกปฏิบัติสมาธิ 15 นาทีแรก
  • เมื่อขันติจะกลายเป็นขันแตก จะอดทนไม่ได้แล้ว เราจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร
  • ลักษณะความอดทนที่ถูกต้อง, ประเภทของความอดทน , วิธีฝึกให้มีความอดทน  และอานิสงส์การมีความอดทน
  • การละอาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการอดกลั้น
  • ยกตัวอย่างชาดก ครั้งที่มีพระชาติเป็นพระจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี
  • ขันติ คือ ความอดทนจะเป็นตบะที่คอยเผาผลาญกำจัดกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเราได้แน่นอน
90
1
นาทีในการอ่าน