ทบทวน ใคร่ครวญ เพื่อปัญญาอันแจ่มแจ้ง

S07E24
  • ทบทวนกับคำสอนที่ใช้อุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้า ในรอบปีที่ผ่านมา
  • ข้อคิดการใช้ชีวิตเนื่องในวาระขึ้นศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2562
12
1
นาทีในการอ่าน