วิธีจัดการกับโลกธรรม

S07E09
  • ความหมายของคำว่า “โลกธรรมแปด”
  • วิธีจัดการกับโลกธรรม เพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์
40
1
นาทีในการอ่าน