เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • ความพรั่งพร้อมสูงสุดแห่งสงฆ์

    ฉะนั้นในงานกฐินที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดสูงสุดของความพรั่งพร้อมแห่งสงฆ์มีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับสงฆ์คือหมู่ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งสองฝ่าย ไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดเงินคุณจะได้เท่าไหร่ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนมาร่วมงานจะมีมากไหม มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หรือไม่ แต่เงื่อนไขตามที่ว่านี้คือความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายนักบวชมีความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์รวบรวมกันมาแล้ว ฝ่ายผู้ให้มีศรัทธาไม่มีความตระหนี่มีมากก็ให้มาก ให้ด้วยความพอใจไม่หวงแหนทรัพย์ที่มีอยู่ บางคนทุ่มสุดตัวเลยด้วยซ้ำ มีหลัก ๆ นั่นคือผ้า สิ่งอื่น ๆ นั้นก็เป็นองค์ประกอบ ตามมาเป็นความงดงามในการงานแบบนี้ ถ้ามีโอกาสเจอหมู่ที่มีความพร

 • ความพรั่งพร้อมสูงสุดแห่งสงฆ์

    ฉะนั้นในงานกฐินที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดสูงสุดของความพรั่งพร้อมแห่งสงฆ์มีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับสงฆ์คือหมู่ที่มีความบริสุทธิ์บริบูร

 • กามโภคีบุคคล 10

  พระพุทธเจ้าได้ทรงแบ่งบุคคลออกเป็น 10 ประเภท ตรัสไว้ใน "กามโภคีสูตร" ว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ ปรารภอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มาวัดทุก

 • ปัญญา ราตรีเดียว

  ปัญญาที่ท่านแจกแจงเอาไว้ในเรื่องของ ปัญญาสัมปทา หมายถึง การเห็นความเกิดขึ้นความดับไป อันเป็นปัญญาเครื่องชำแลกกิเลส ให้จิตปราศจากนิวรณ์เห็นตามความเป

 • นิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์

  การฝังทรัพย์สมบัติ การออมทรัพย์ กับ การออมบุญ คืออย่างเดียวกันนั่นเอง ทรัพย์เราจึงต้องรู้จักในการแยกแยะออก มีทั้งหมด 4 อย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่ว

 • อย่าเป็นพาลหาโทษใส่ตน แต่เป็นผู้คุ้มครองตนด้วยปัญญา

  พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน "ขตสูตร" เปรียบเทียบในสองนัยยะ ถึงคุณสมบัติและการประกอบด้วยธรรมของบุคคล 2 กลุ่มไว้ในเรื่องของการสรรเสริญ ก