กายคตาสติด้วยการทำความรู้สึกจดจ่อไปในกาย

กายคตาสติด้วยการทำความรู้สึกจดจ่อไปในกาย

S07E66

Time index

[01:29] เข้าใจทำเริ่มด้วยการหาชัยภูมิที่สัปปายะ

[04:21] มีสติระลึกถึงไปในกาย กายคตาสติ

[06:57] ตรงไหนคือกาย

[10:58] ทำความรู้สึกจดจ่อไปที่กระดูกศีรษะ

[26:13] เอาจิตลูบไปตามกระดูกไหล่,แขน และนิ้วมือ

[38:28] ขยับจิตไปตามกระดูกสันหลัง

[45:36] ทำความรู้สึกจดจ่อไปที่กระดูกเชิงกรานและขา

[52:21] กายของเราเป็นเช่นนี้ ดุจถุงหนัง เน่าสลายไปตามเวลา พิจารณาไปทีละชิ้น ตัวเราอยู่ที่ไหน หาไม่มี

ทำความรู้สึกจดจ่อลงไปในกาย เอาจิตลูบไปตามกระดูก ขยับจิตไปเรื่อยๆตามอวัยวะ 

ไล่จากปลายเท้าขึ้นไปจนถึงกระโหลกศีรษะ จากกระโหลกศีรษะลงมาจนถึงกระดูกปลายเท้า มีหนังหุ้มอยู่ ไม่เห็นสักชิ้นเลยจากภายนอก 

เราพิจารณากายของเรามาเป็นลักษณะโครงกระดูก  มีศีรษะและแขนขา ทางเข้าของมันคือตรงกระดูกไหปลาร้า ทางออกของมันก็เป็นตรงช่องกระดูกเชิงกราน ...ร่างกายของเราเป็นแค่นี้ มองดูด้านนอกก็สวยดีเพราะเป็นหนัง แต่ถ้าตายแล้วเอาไปเผา ปล่อยให้เปื่อยเน่า กระดูกแยกไปคนละทางคนละชิ้น ตัวเราอยู่ไหน หาไม่มีเลย ให้พิจารณาตามความเป็นจริง รักษาสติให้ได้ตลอดทั้งวัน

266
1
นาทีในการอ่าน