เกี่ยวกับรายการ
เข้าใจทำ

 

หากไม่มีก้าวแรกจะสูญเสียอะไร?

รายการ "เข้าใจทำ" ตีแผ่แนวทางการปฏิบัติธรรมทั้งนอกรูปแบบและแบบกางตำราเดิน

ไม่ว่าท่านจะมาแนวทางไหน ย่อมต้องมีการ 'ขัดเกลา' ให้ยิ่งขึ้นไปเสมอ

มาร่วมกันศึกษาฝึกฝน มาร่วมกันทบทวนแผนที่ที่พระศาสดาได้ให้ไว้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์

'เข้าใจทำ' เพื่อให้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ชื่อว่าผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มาร่วมกันฝึกฝนฝึกหัดด้วยกันได้ ทุกวันอังคาร

 

1u

 • พ่อครัวผู้มีปัญญา

  การฝึกปฏิบัติสมาธิเหมือนการทำอาหาร พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ในสูทสูตร เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ฉลาดรู้จักสังเกตเครื่องหมาย ก็จะได้รางวัลจากพระราชา คนทำสมาธิก็เช่นกัน รู้จักสังเกตเครื่องหมายคือนิมิตแห่งจิตของตนหรือไม่ ถ้าไม่รู้จักสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายแห่งจิตของตนก็ลงเหวเลย เททิ้งได้เลย อาหารจานนั้นไม่อร่อย

 • พ่อครัวผู้มีปัญญา

  การฝึกปฏิบัติสมาธิเหมือนการทำอาหาร พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ในสูทสูตร เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ฉลาดรู้จักสังเกตเครื่องหมาย ก็จะได้รางวัลจากพระราชา คนทำสมาธิ

 • ศีลอันเป็นไทเริ่มด้วยศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์

  บุคคลที่ตามระลึกถึงพระตถาคต ตามระลึกถึงธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้ว ตามระลึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้ว ราคะโทสะโมหะก็ไม่กลุ้มรุมจิต จิตย่อมเป็

 • กายคตาสติด้วยการทำความรู้สึกจดจ่อไปในกาย

  ทำความรู้สึกจดจ่อลงไปในกาย เอาจิตลูบไปตามกระดูก ขยับจิตไปเรื่อยๆตามอวัยวะ 

 • เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยสติ

  บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได้ พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ เถิด”

 • สติหนทางอันเอก

  วิญญาณมีทุกที่มีทุกเรื่องมีทุกช่องทางมีในทุกเวลา แต่เราเลือกที่จะเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่ที่สิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้า การเลือกเอาจิตมาจดจ่อไว้นั่

 • หาจิตได้ด้วยสติ

  สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้หาจิตเจอให้ความนุ่มนวลความเย็นเกิดขึ้นที่จิตของเรานั้นต้องมีสัมมาสติ เริ่มด้วยการมาระลึกถึงพุทโธ ๆ ไว้ในใจ เรามาระลึกอยู่กั