ธรรมะของพ่อค้าแม่ขาย

ธรรมะของพ่อค้าแม่ขาย

S08E46

Time index

[13:18] เรื่องของคนทำธุรกิจ

[15:00] ปาปณิกธรรม 3 องค์คุณของพ่อค้า

[26:08] การแบ่งจ่ายทรัพย์ทั้ง 4

[34:04] ปฐมปปาณิกสูตร

[38:29] ทุติยปาปณิกสูตร

[42:36] เหตุที่ค้าขายมีกำไร (วณิชชสูตร)

[50:31] การค้าขายที่ไม่พึงกระทำ

[55:27] สรุป เรื่องเกี่ยวกับพ่อค้า

ธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าและคนทำธุรกิจต่าง ๆ ถึงวิธีการที่ว่าทำอย่างไรจึงจะทำการค้าให้มีกำไร? ทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดทุน? คุณสมบัติของคนที่จะทำการค้าให้ได้กำไรต้องทำอย่างไร? สิ่งใดควรค้าขาย สิ่งใดไม่ควรค้าขาย? เราจะมาทำความเข้าใจทั้งหมดได้ในตอนนี้

246
1
นาทีในการอ่าน