กำลังใจของคนตกงาน

กำลังใจของคนตกงาน

S02E46
Published on
Mon, 08/24/2020 - 04:32

Time index

[02:15 ] ประเด็น "คนตกงาน" เมื่อเจอปัญหารายจ่ายท่วมรายรับ    

[06:46 ] ฝันสลาย จึงหมดหวัง ไม่มีกำลังใจ    

[13:12] กำลังใจสร้างได้ด้วยเหตุปัจจัย มาจากภายใน มาจากใจ 

[15:55] เหตุและวิธีที่จะทำให้เกิดกำลังใจสูง   

[17:43] ความหวัง (Hope) เป็นสิ่งที่อันตราย ถ้าตั้งไว้ไม่ถูกไม่ชอบ    

[23:26] วงที่ 1 แก้จากภายใน เป็นผู้ที่มีหวังได้ถูกต้อง    

[36:34] วงที่ 2 ด้วยความหวัง ด้วยกำลังใจสูงที่เรามี สามารถแผ่กระแสที่ดี (Influence) สู่คนรอบข้างได้    

[39:42] วงที่ 3 สมชีวิตา | รายรับ-รายจ่าย  รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ สร้างสมดุลอย่างพอเพียงแก่ฐานะ

[49:07] เราจะทุกข์อยู่เรื่อย ๆ ถ้าเราไม่เข้าใจในทุกข์    

[51:20] ตั้งไว้ในมรรค ในกุศลธรรม ในความดี  จะมีหวัง มีตาเห็นช่องทางออกได้    

[54:24] อย่าเหลิง อย่าเผลอเพลินสติ แต่ให้พอเพียง ไม่ประมาท    

ประเด็นสมการชีวิตในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ "คนตกงาน" ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความเครียด วิตกกังวล เกิดความกดดันขึ้นในภายใน ด้วยเจอกับปัญหารายรับไม่พอรายจ่าย ชักหน้าไม่ถึงหลัง รู้สึกท้อแท้ หมดหวังหมดกำลังใจ ฝันสลาย ซึมเศร้า จะทำอย่างไร? 

ความหวัง กำลังใจ มาจากที่ไหน? ทำความเข้าใจเหตุและวิธีใน 3 วงนี้ ที่จะช่วยทำให้เกิดมีกำลังใจสูง ด้วยการตั้งไว้ซึ่งความหวังที่ถูกต้อง จะเกิดความมั่นใจ มีกำลังใจ มีตาที่จะเห็นช่องทางออกเห็นทางรอดได้ 

"ถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์ ไม่กำหนดรู้ความทุกข์ เราก็จะเจอทุกข์อยู่เรื่อย ๆ พอเราเจอทุกข์แบบนี้แล้ว คุณเข้าใจมันได้มั๊ย? เข้าใจโดยเริ่มต้นจากในจิตใจของเรา ความหวังเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย เราต้องตั้งไว้ให้ถูก ตั้งไว้ให้ถูกในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ที่เราทำได้เดี๋ยวนี้เลย มีศีล มีศรัทธา เป็นต้น มีศีล มีศรัทธา ตั้งความหวังไว้ถูกต้องแล้ว เราจะมีความมั่นใจ ความมั่นใจนั้น ก็จะทำให้เกิดกำลังใจ มีกำลังใจถูกต้องแล้ว อะไรเป็นมา เป็นไป มันได้หมด อะไรเปลี่ยนแปลงมา เรารับมือได้หมด"

138
1
นาทีในการอ่าน