ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

S10E46

Time index

[04:33] ผ้าของพระสงฆ์

[15:30] การทำสมาธิให้ก้าวหน้า

[42:50] นิ่งไงให้ไปต่อ

[53:19] ทำทานแล้วให้ภาวนา

Q: สังฆาฏิใช้แทนจีวรได้หรือไม่

A: ผ้าของพระอย่างน้อยมี 3 ผืน คือ ผ้านุ่ง (สบง), ผ้าห่ม (จีวร), ผ้าคลุม (สังฆาฏิ) สังฆาฏิมักใช้ห่มซ้อนจีวรเพื่อปกปิดให้เรียบร้อย สามารถใช้แทนกันได้ 

Q: ความสามารถในการเข้าฌานทำไมไม่เท่ากัน

A: เพราะว่าอินทรีย์คนเราไม่เท่ากัน เป็นเรื่องของทักษะ มีตัวแปรหลายอย่างทำให้ผลไม่เท่ากัน ต้องทำอินทรีย์ให้เสมอ ๆ กัน อินทรีย์ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

Q: นิ่งแล้วทำไงต่อ

A: ถ้านิ่งแล้วยังงง นั่นคือมีอวิชชา ต้องทำวิชชาให้เกิดโดยการเห็นความไม่เที่ยง  ใส่ปัญญาเพิ่มสติ สมาธิที่ดี สติที่เกิดจะทำให้ไม่เพลินไปในสมาธินั้น ตรงจุดที่เห็นความไม่เที่ยงจะทำให้ไปต่อจนถึงนิพพานได้

Q: ทำทานน้อยกว่าภาวนาควรปรับอย่างไร

A: ควรทำให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ให้มีความลึกซึ้งในการปฏิบัติ จะพัฒนาตรงนี้ได้ต้องมีศรัทธา วิริยะ และปัญญาที่เกื้อหนุนกัน 

81
1
นาทีในการอ่าน