พึงทำดี เพื่อผลดี

พึงทำดี เพื่อผลดี

S02E45
Published on
Mon, 08/17/2020 - 06:35

Time index

[01:25] ประเด็น เมื่อต้องดูแลผู้ป่วย แล้วพูดโกหก เพื่อให้เกิดความสบายใจ จะบาปมั๊ย?    

[03:10] นิยามและรูปแบบของ  คำว่า "โกหก" และ "มิจฉาวาจา"

[06:58] การดูแลบิดามารดาและการกระทำตอบด้วยธรรม    

[10:47] ถ้าส่งพ่อแม่ไปยังสถานพักฟื้นคนชรา จะบาปมั๊ย?    

[12:36] การตอบแทนที่ได้ประโยชน์สูงสุด    

[14:36] แค่มีความคิดไม่ดีเพียงเล็กน้อยกับพ่อแม่ที่จู่จี้ขี้บ่น จะบาปมั๊ย?    

[18:27] การเตรียมตัวก่อนตายที่ดี ให้อย่างน้อยเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปัตติยังคะ 4

[21:49] ประเด็น จริงหรือที่ "ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป"    

[23:47] จุดที่เซ็นสัญญาปีศาจ ซึ่งจะถูกทวงคืนได้ใน 3 วาระ    

[28:24] ลำดับของการกลัวและละอายต่อบาป ดีที่สุด คือ กลัวต่อการติเตียนตนด้วยตน    

[31:05] ประเด็น ได้เอาข่าวฉาว ข่าวไม่ดีมาแชร์ต่อ จะบาปมั๊ย?    

[31:31] เปรียบเทียบมาในเหตุการณ์กับรูปแบบของคนไม่ดีและคนดีใน 4 ลักษณะ    

[36:42] พิจารณาด้วยเจตนาดีและมีเมตตาในเรื่องของการแชร์การแบ่งปัน    

[38:44] เพราะจิตใจเรามักน้อมไป จึงชักชวนแชร์ข่าวดี ๆ      

[41:54] ประเด็น คนเราที่เกิดมามีปัญหามีทุกข์อยู่ทุกวันนี้ เป็นเพราะกรรมเก่า?    

[44:51] สุขหรือทุกข์ไม่ได้เป็นเพราะกรรมเก่าโดยส่วนเดียว    

[45:46] เหตุของความทุกข์หรือปัญหาดทุกวันนี้ คือ ตัณหา อย่าสับสันกับความเพียร    

[48:17] จริงหรือไม่ที่ถ้าทำบุญแบบนั้นแบบนี้ตามที่มีคนบอก จะทำได้ตามที่หวังในชาติหน้า    

[52:03] บุญเกิดได้จาก?    

พอเราทำความเข้าใจว่า "สุขหรือทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าโดยส่วนเดียว" จิตใจของเรา ก็จะไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ต้องทำอะไร เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นด้วย ฉะนั้น ในเมื่อมันขึ้นอยู่ด้วยกับเหตุปัจจัยอื่น เราจึงมีแนวโน้มว่า ในปัจจุบันนี่แหละ ฉันจะทำความดี ซึ่งคนที่ว่าถ้ามีทิฏฐิ มีความเชื่อ มีความเห็นเช่นนี้ว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" เขาก็จะทำความดีในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้ได้ผลดีในอนาคตต่อไป

ในเอพิโสดนี้ จึงได้นำประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาสนทนาด้วยกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดโกหก เพื่อความสบายใจของผู้ป่วย, การที่จะส่งพ่อแม่ไปอยู่ยังสถานพักฟื้นคนชรา, เมื่อเราแค่มีความคิดไม่ดีเพียงเล็กน้อยกับพ่อแม่ที่จู่จี้ขี้บ่น, จริงหรือที่ "ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป",  การนำข่าวฉาว ข่าวไม่ดีไปแชร์ต่อ,  จริงหรือที่คนเราเกิดมา แล้วมีปัญหา มีทุกข์อยู่ในทุกวันนี้ เป็นเพราะเพียงกรรมเก่า และจริงหรือไม่ที่ถ้าทำบุญแบบนั้นแบบนี้ตามที่มีคนบอก จะทำให้ได้ตามที่หวังในชาติหน้า     

136
1
นาทีในการอ่าน