ปัญญาของบุคคล 3 ระดับ

ปัญญาของบุคคล 3 ระดับ

S08E44

Time index

[00:11] พิจารณาขันธ์ 5

[08:50] ปัญญาของบุคคล 3 ระดับ

[13:04] อวกุชชสูตร

[24:29] ระดับปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ

[29:37] ระดับปัญญาเหมือนตัก

[37:04] ระดับปัญญาเหมือนหม้อหงาย (กว้างขวาง)

[43:50] จำภาษาไม่ได้ แต่เข้าใจ

[46:38] ไม่สำคัญที่จำ สำคัญคือ สติ

   ในเรื่องปัญญาของบุคคล ๓ ระดับนี้ เป็นเรื่องของการฟังธรรมคือ ฟังธรรมแล้ว จำได้ไหม? แนวทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ ๘ อย่างเป็นยังไง? จำได้แล้ว เอาไปทำได้ไหม? นี่คือสิ่งที่สำคัญ

   สิ่งสำคัญที่จะพัฒนาปัญญา จากลักษณะเป็นหม้อคว่ำ คือ จำอะไรไม่ได้เลย มาเป็นหม้อหงายได้ นั่นคือให้มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เอาไปให้ได้ อย่าให้อยู่เฉพาะกับพระ อยู่กับตำรา หรือ ว่าอยู่กับรายการวิทยุนี้ เอาไปให้ได้ เอาไปพัฒนาใช้ให้ได้

117
1
นาทีในการอ่าน