การข่มใจของโพธิสัตว์

S02E41

Time index

[03:08] เรื่อง อุมมาทันตี

[16:44] อธิษฐานขอให้งามจนผู้พบเห็นขาดสติ

[33:28] ทมะ และขันติ ของโพธิสัตว์

[36:45] เรื่อง บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ

[46:41] เรื่อง หญิงขี้หึง

[53:13] เรื่อง พระอุบลวรรณาเถรี

เรื่องราวของนางอุมมาทันตีกับพระราชาอันเป็นพระโพธิสัตว์ผู้หลงในความงามของนาง แต่ก็สามารถข่มใจตนเอง ไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้จะมีอำนาจมากพอที่จะสามารถยึดครองนางนั้นมาได้ด้วยการบังคับมาก็ตาม ขอเชิญรับฟังชาดกเรื่อง อุมมาทันตีชาดก ได้ในตอนนี้

นิทานพรรณนา
65
1
นาทีในการอ่าน