โปริสาท มนุษย์กินคน

โปริสาท มนุษย์กินคน

S02E39

Time index

[01:25] มหาสุตโสมชาดก พระราชาผู้ติดใจการกินเนื้อมนุษย์
[14:18] ปลาชื่ออานนท์ 
[26:34] แมงมุมปากถ้ำ 
[42:02] โปริสาทจับพระราชา 
[53:19] โพธิสัตว์กล่าวคาถาให้ฟัง 
[57:56] โปริสาทยอมเลิกกินเนื้อมนุษย์ 

สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวในอดีตชาติของพระองคุลิมาลที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์กินคน ถึงขนาดยอมสละราชสมบัติไปอยู่ในป่าตามลำพัง เพื่อจะได้กินเนื้อมนุษย์ จนได้รับฉายาว่า “โปริสาท มนุษย์กินคน” แต่สุดท้ายด้วยเหตุใดจึงกลับใจเลิกกินเนื้อมนุษย์ และดำรงมั่นในทศพิธราชธรรม สามารถค้นหาคำตอบกันได้ที่นี่      
 

นิทานพรรณนา
141
1
นาทีในการอ่าน