10 ข้อสอบทาน เพื่อการพัฒนาตนเอง

10 ข้อสอบทาน เพื่อการพัฒนาตนเอง

S08E40

Time index

[00:48] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการตามระลึกถึงลมหายใจ

[11:58] ใต้ร่มโพธิบท : ผู้สอบทานตัวเอง | วิธีป้องกันไม่ให้กิเลสมากขึ้น คือ รู้จักตรวจสอบตัวเอง

[15:55] พระสูตร : ผู้สอบทานตน  ข้อสอบทานที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ มาในอังคุตรนิกาย 

[19:21] นักบวช คือบุคคลที่เห็นโทษในสังสารวัฏ คือ ผู้ที่รักษาศีล 8 ขึ้นไป

[22:41] 1. บัดนี้ เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว 

[25:30] 2. ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น | ทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่าย | ต้องพิจารณาการที่จะได้มา ใช้ไป

[28:59] 3. อาการกายวาจาอย่างอื่น | จูฬฯ/มหาสาโรปมสูตร อุปมาด้วยแก่นไม้ | ลักษณะของวิมังสา   

[33:09] 4. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ | เอาศีลมาเป็นบรรทัดฐาน

[35:03] 5. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเรา โดยศีลได้หรือไม่ | เมื่อผู้รู้มาตักเตือน เรารับฟังด้วยความเคารพหนักแน่นได้หรือไม่ 

[37:52] 6. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น | สัมมัปปธาน 4 ข้อ ปัญญาสัมปทา มีปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริง 

[43:44] 7. พิจารณาเรื่องกรรม ว่า เรามีกรรมเป็นของตนฯ ต้องได้รับผลของกรรมแน่นอน ทางแก้คือ ทำตามมรรคแปด เพราะมรรคแปดดับกรรมได้

[47:13] 8. วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้ เราทำอะไรอยู่ | จะทำอย่างไรให้งานที่ทำอยู่ มีมรรคแปด เข้าไปแทรกอยู่ 

[52:14] 9. เรายินดียิ่งในเรือนว่าง หรือไม่ หมายถึง เสนาสนะอันสงัด ยินดีในการที่ไม่คลุกคลีกัน ยินดีในการที่จะไม่มีเพื่อนสอง

[55:28] 10. ปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษ | ธรรมที่เหนือกว่ามนุษยธรรม คือ สมาธิ 

[58:22] ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ | ตรวจสอบเสมอ คือ เท่าไหร่

การศึกษาเล่าเรียนเหมือนการไปจับงูพิษ ถ้าจับไม่ถูก ไม่ดี มันฉก กัด ได้ ถ้าเราไม่ทำสมาธิให้ดีก่อน การเรียนไป เข้าใจไป รู้ไป บางทีอวิชชามันเพิ่มขึ้น เรียนรู้มากขึ้นแต่โง่ลง เพราะมีกิเลสมากขึ้น วิธีป้องกันไม่ให้กิเลสมากขึ้น ในการศึกษาเล่าเรียนไม่ให้เผลอเพลินไป คือ การที่เราต้องรู้จักตรวจสอบตัวของเราเอง ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ และนักบวชด้วย ซึ่งสามารถใช้วิธี และขบวนการต่างๆ เหล่านี้ ในการพิจารณาตนเองเป็นต้นเป็นปฐม แล้วจึงค่อยขยายต่อไป ในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนา แต่เป็นการพัฒนาตนเองอยู่ในทุกรูปแบบเพื่อให้มี ศีล สมาธิ ปัญญาเพิ่มขึ้น จึงต้องคอยตรวจสอบ ใคร่ครวญ ตัวเองอยู่เสมอไตร่ตรองทุกวัน เช้าเย็น จะสามารถทำให้เรา พัฒนาตัวเองเป็นวิมังสา เป็นผู้มีความก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ ด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้ ดีมากแน่นอน

142
1
นาทีในการอ่าน