ศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน

S02E39

Time index

[02:01] ประเด็นเมื่อมีคนมาจีบจะปฏิเสธหรือคบเป็นเพื่อน

[10:15] ถ้าจะคบ | เงื่อนไขขั้นต่ำต้องมีศีลเต็มที่ มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ ดูการกระทำทางกาย วาจา ใจ

[17:59] ตัดสินใจครองพรหมจรรย์มาตามทาง มีนิพพานเป็นที่สุดจบ 

[20:36] รูปแบบการดำเนินชีวิต ทางที่ดี

[29:33] ประเด็นหลีกเลี่ยงคนไม่ดีอย่างไร | อดทนและตรวจสอบตัวเองด้วยคืออคติหรือไม่

[33:03] เมตตาและอุเบกขา | ทำให้ไม่เกลียดชังได้

[36:44] ประเด็นการดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลธรรม

[38:20] ดูอะไรที่กระตุ้นราคะโทสะโมหะที่ยังไม่หมด ให้มากขึ้น | เพราะฉะนั้นต้องสำรวมอินทรีย์

[50:19] ประเด็นของไหว้เจ้า นำมาตักบาตรได้ไหม | ได้ โดยธรรมวินัยไม่มีปัญหา

สัปดาห์นี้พูดคุยเรื่องในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเมื่อมีคนมาจีบจะทำอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจิตยังน้อมไปในทางกามหรือไม่ “ความรักที่เป็นสิ่งสวยงาม” ใช่ แต่ถ้ามีเครื่องเศร้าหมองมาเจือ ๆ ด้วยอะไร ถ้าเจือด้วยกาม มันไม่สวยแล้ว เครื่องเศร้าหมองของความรักคือกาม

ถ้าจะเสพกาม ก็อย่าให้เกินกรอบขอบของศีล หรือต่อให้เขาไม่ได้มาจีบ เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นคนไปเจอที่ไหนก็ตาม ถ้าไม่มีศีล ไม่มีศรัทธา ไม่มีจาคะ ไม่มีปัญญา ก็ไม่ควรจะคบไปมาหาสู่พูดคุยด้วย

“ทาง” ไม่ใช่คุณต้องแต่งงานอย่างเดียว อยู่คนเดียวก็ได้ หมายความว่า คุณต้องมีกัลยาณมิตร คือมีเพื่อนดีคอยรักษาเวลาที่เพื่อนประมาท คอยดูแลกัน เมื่ออยู่คนเดียว เราต้องหาความสุขในภายใน คือหาความสุขจากการอยู่สงบ จากการที่อยู่สงัดในการที่ไม่ต้องวุ่นวาย ต้องรู้จักที่จะหาที่จะเห็น 

อันดับแรกคือ อย่าเหงา จะกำจัดความเหงาไปได้ รู้จักหาความสงบความสุขในภายใน จะถึงจุดนั้นได้ คุณต้องมีสติ ต้องอาศัยการฝึก มันจะได้ แล้วมันคุ้มค่ากว่ากัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นว่า จะหลีกเลี่ยงคนไม่ดีอย่างไร การดูการละเล่นสำหรับผู้ที่ถือศีล 8 และของไหว้เจ้า ทำบุญตักบาตรถวายพระได้ไหม

217
1
นาทีในการอ่าน