มนต์หูเบา

มนต์หูเบา

S02E37

Time index

[02:28] คำอธิบาย ธรรมเจติยสูตร
[03:21] พระเจ้าปเสนทิโกศลเรียนจตุกัณณมนต์
[08:48] พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์
[17:50] จตุกัณณมนต์ 
[30:02] พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากดองกับพระพุทธเจ้า
[37:26] เสนาบดีพันธุละฆ่าพวกเจ้าลิจฉวี 
[38:25] พระเจ้าปเสนทิโกศลหูเบา สั่งฆ่าเสนาบดีพันธุละ
[44:56] พระเจ้าวิฑูฑภะไปฆ่าล้างวงศ์ศากยะ

สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่วาระสุดท้ายของพระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ได้รับผลกรรมด้วยการถูกชิงราชสมบัติ และต้องไปสิ้นพระชนม์อยู่นอกเมืองราชคฤห์ เพียงเพราะเหตุจากการเรียน จตุกัณณมนต์ มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่

นิทานพรรณนา
152
1
นาทีในการอ่าน