เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร

S02E38

Time index

[03:00] ประเด็นการเลิกคบกับมิตร

[08:25] เกี่ยวด้วยบุคคล 6 ประเภทในทิศทั้ง 6

[17:21] รอยแตกคือจุดที่เริ่มจากมีอะไรมากระทบ เป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจ

[20:15] แยกปัจจัยที่ทำให้กระทบแตกร้าวกัน | เนื่องด้วยกามหรือด้วยมรรค ที่ไม่ได้จะใช่ว่าทำให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา

[30:20] อย่าแตกกันเพราะด้วยเงื่อนไขของกาม เพราะมันไม่จบ | ให้อดทน หาโอกาสในการเตือนกัน “อดทน” คืออย่าเก็บเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจ เก็บเป็นการผูกเวร อดทนไม่ใช่เก็บกด อดทนคือไม่เอาอกุศลธรรมเอาไว้

[37:18] แต่ถ้าเป็นเรื่องผิดศีล ต้องพิจารณาให้ดีๆ

[40:54] ต้องระวังการยกตน เพราะเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่น | จริงความไม่ดีอยู่ที่ตัวเอง

[42:13] ถ้าดีจริงๆ | จะไม่คิดว่าจะแตกจากใครเลย แต่มีพรหมวิหาร 4

[44:43] happy ending ได้ คนเปลี่ยนแปลงได้ จึงต่อกันได้ สมานมิตรกันได้อีก

[51:47] เจาะจงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ

[53:59] สรุป

“อย่าเห็นแก่สั้น อย่าเห็นแก่ยาว เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” พระพุทธเจ้าสอนไว้ “อย่าเห็นแก่ยาว” คืออย่าจองเวรให้ยืดยื้อ ส่วน “อย่าเห็นแก่สั้น” คืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนัก ถ้ามีเพื่อนไม่ดีเพื่อนชั่ว จะคบกันต่อไปได้ยังไง อย่าจองเวรให้ยืดยื้อ อย่างไรเรียกว่า เร็วนัก อย่างไรเรียกว่า อย่าแตกร้าว ทั้งในเรื่องการครองเรือน การค้าธุรกิจการลงทุน จะอดทนสู้หรือแค่ไหนคือจุดที่พอ

อันดับแรกเข้าใจเรื่องทิศทั้ง 6 ที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้อง ถัดมาแยกเรื่องที่กระทบกระทั่งกัน ส่วนที่เป็นกามกับส่วนที่เป็นเรื่องของศีลของมรรค ถ้าเป็นกาม อย่าไปสนใจมาก แต่ถ้าผิดศีล ต้องหาช่องพูดทำความเข้าใจ ตอนที่เขาอารมณ์ดี และเราอารมณ์ดีด้วย

ถ้าไม่ดี ไม่ได้ จะเลิกจะปรับปรุง ให้เน้นมาที่รักษาจิตใจของเรา มีกรุณามีอุเบกขา ไม่คิดไม่ดีกับเขา ค่อยๆ ลดการติดต่อสื่อสาร ลักษณะนี้จะแยกกันด้วยดี

แต่ที่ดีที่สุด คือ เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตร เปลี่ยนจากคนไม่ดีให้เป็นคนดี เปลี่ยนเขาจากคนมีปัญญาน้อย เป็นคนดีมีความลึกซึ้ง มีปัญญาสูงขึ้นมาได้ นี่ถึงจะเรียกว่า Happy ending ต้องหาช่องต้องใช้เวลา อดทนเอา ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้เป็นวิธีฉลาดที่สุดแล้ว ที่จะเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้

122
1
นาทีในการอ่าน