ฝึกจิตฝึกสติให้มีกำลัง

ฝึกจิตฝึกสติให้มีกำลัง

S02E35

Time index

[00:57] คิดถึงบ้าน ทำอย่างไรไม่ให้จิตใจหดหู่ | ต้องหาอะไรทำ

[05:02] ในทางธรรม |  คือ 1) การใคร่ครวญธรรม (ธัมมวิจยะ)  2) มีความเพียร (วิริยะ) และ 3) ปีติ คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจสบายใจ

[07:53] ความแตกต่างระหว่างความคิดถึง กับการระลึกถึงหรือสติ

[12:41] ไม่เพลินไปกับความคิด | สติต้องมีกำลัง ฝึกสติให้แข็งแรง

[14:57] การสวดมนต์ช่วยในการฝึกจิตได้หรือไม่ | ขึ้นอยู่กับจิตใจ มีสติ มีสมาธิ

[15:40] การฝึกทำสมาธิแต่จิตว้าวุ่น | ทำดีกว่าไม่ทำ แม้ไม่ได้สมาธิ แต่ได้ความเพียร

[18:45] พละ 5

[22:31] สวดมนต์แปลหรือไม่แปล อานิสงส์ต่างกันไหม | ที่สำคัญคือสวดด้วยความเข้าใจและจิตสงบ

[27:13] ประเด็นความง่วงหรือความขี้เกียจ (ถีนมิทธะ) | เครื่องขวางเครื่องข้องที่ทำให้จิตไม่เป็นสมาธิ

[29:49] วิธีแก้ง่วง 8 อย่าง และลุกขึ้นทันทีเมื่อรู้สึกตัว

[36:32] การเจริญอิทธิบาท 4

[39:59] ความไม่เชื่องของจิต

[42:44] ประเด็นการเพ่งจิตไปที่ที่ควร | ตัวอย่างการสวดมนต์ที่ไม่ชอบ

[45:11] จิตไปตามอารมณ์ เราจึงใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ | ให้น้อมมาทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียน

[50:40] ประเด็นนอนไม่หลับ | โรคนอนไม่หลับ (insomnia) ไม่เหมือนการตื่นด้วยสติ/สมาธิ ให้กำหนดจิตก่อนนอน น้อมจิตไปเพื่อการนอน ไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆ ติดตามเราผู้นอนอยู่

[53:58] สิ่งที่ไม่ควรถวายพระ | ยาพิษ อาวุธ ทาสทาสี ที่ดิน สัตว์เป็นฯ 

สมการชีวิตในสัปดาห์นี้ พูดคุยเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความคิดถึงบ้าน การสวดมนต์ วิธีแก้ง่วงหรือขี้เกียจ การนอนไม่หลับ สิ่งที่ไม่ควรถวายพระ และการฝึกจิตเพิ่งจิตไปในที่ที่ควร

การฝึกสติฝึกสมาธิให้มีกำลังนั้น ต่อให้ใน 1 ชั่วโมง 59 นาที 60 วินาที ไม่ได้สมาธิเลย ฟุ้งซ่านตลอดเลย แต่สิ่งที่เราได้ คือ ความเพียร คุณได้วิริยะ ที่คุณมีการทำความเพียรได้ เพราะว่าคุณมีศรัทธา มีความเลื่อมใส ศรัทธาที่คุณมี คุณจึงเปลี่ยนเป็นความเพียร แล้วความเพียรที่เรามีนั้น จะเปลี่ยนเป็นสติได้ไหม 

สติที่เราฝึกไป ๆ มันจะค่อยเปลี่ยนเป็นสมาธิได้ เหมือนกับสร้างบ้านชั้นสอง คุณต้องสร้างชั้นหนึ่งก่อน คุณจะสร้างชั้นหนึ่ง คุณต้องสร้างฐานรากก่อน จะฝึกจิตของเราให้มาในทางดีได้ เราต้องให้มันมีสัมมาสติ ให้มันมีมรรคแปด ที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิ ให้มีอยู่ในจิตใจเรามาก ๆ จิตใจเราจะสามารถที่จะตั้งอยู่ได้ มาในทางที่จะดีได้ ไม่ใช่แค่ว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ มันยังพาไปถึงนิพพานได้ มันดีขึ้นไปถึงจุดนั้นด้วยได้เลย 

170
1
นาทีในการอ่าน